Digital verksamhetsutveckling för vård och omsorg

Utbildning med syfte att inspirera till digital verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Utbildningen innehåller exempel på e-hälsolösningar som har utvecklats och implementerats i regionerna. Andra delar i utbildningen är bland annat om Vision e-hälsa 2025, digitalisering samt vård på distans.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Implementering, Införande, Kompetensutveckling, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2022
Länk https://socialstyrelsen.onlineacademy.se/external/play/16039

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.