Digital transformation som bidrar till framtidens vård och omsorg

RISE erbjuder vägledning för kommuner som ska utveckla sina vård- och omsorgsinsatser med digitaliseringens hjälp. RISE kan komma in som stöd genom hela införandeprocessen – från behovsanalys till etablerad tjänst och uppföljning – eller vid specifika punktinsatser där rätt kompetens eller verktyg saknas.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Behovsanalys, Förändringsarbete, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare RISE
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.ri.se/sv/erbjudande/digital-transformation-omsorg

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.