Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Kunskapsstöd som ger vägledning i planeringen av aktiviteter för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet
Taggar Delaktighet, Tillgänglighet, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Folkhälsomyndigheten
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/d/digital-teknik-for-social-delaktighet-bland-aldre-personer/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.