Designprinciper och krav för eget utrymme

Denna vägledning syftar till att stödja personer som arbetar med utformning av e-tjänster att fatta rätt beslut avseende utformningen och utveckling av eget utrymme vid utveckling av lagliga och rättssäkra e-tjänster. Vägledningen innehåller checklistor för grundfunktionalitet, användargränssnitt, it- och informationssäkerhet, lösningsarkitektur, hjälptjänster, avtal och användarvillkor samt för information om personuppgiftsbehandlingen.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Riskanalys, Sekretess , Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.2191f2561817fd04d7c4fe50/1656583717967/ES2022-04 Vägledning Designprinciper och krav för eget utrymme.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.