Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
Översikt till Metodstödet; systematiskt informationssäkerhetsarbete. Översikt som stöd i att använda Metodstödet, verktyg för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2019