Översikt till Metodstödet; systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Översikt som stöd i att använda Metodstödet. Myndigheten för beredskap har tagit fram ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete för att hjälpa organisationer att komma igång med och förbättra informationssäkerhetsarbetet.
Metodstödet bygger på de internationella standarderna i ISO/IEC 27000-serien.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.informationssakerhet.se/siteassets/mediegalleriet/metodstod_systematiskt_informationssakerhetsarbete_oversikt_msb.pdf

Senast uppdaterad:

Relaterad information Metodstödet arrow_forward

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.