Översikt Snomed CT

Snomed är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem. Snomed CT syftar till att göra den kliniska dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.
Det ger förutsättningar för att information kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik, Standarder
Taggar Dokumentation, Enhetlig begreppsanvändning
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Dokument
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/snomed-ct-oversikt-v2-0.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.