Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
Vägledning Nationella medicinska informationssystem Vägledning om Nationella Medicinska Informationssystem (NMI). Läkemedelsverket (LV) Regelverk och juridik 2023
Vägledning rörande användning av artificiell intelligens i svensk sjukvård Vägledning för införande och användning av system och produkter innehållande AI-teknik. Läkemedelsverket (LV) Digitala tjänster Välfärdsteknik 2023
Vägledning till Metodstödet Vägledning till Metodstödet; stöd till organisationer att införa och bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2019
Vägledning vid införande av Säker digital kommunikation (SDK) Stödjande material för kommuner som vill förbereda inför en anslutning till Säker digital kommunikation (SDK). Inera Digital infrastruktur Digitala tjänster Informationssäkerhet Verksamhetsutveckling 2022
Vägledningar för molntjänster Vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Digitala tjänster Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2019
Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande Webbplats om öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande Läkemedelsverket (LV) Standarder 2020
Översikt Snomed CT En översikt över Snomed CT; ett begreppssystem att användas i elektroniska informationssystem. Socialstyrelsen Regelverk och juridik Standarder 2022
Översikt till Metodstödet; systematiskt informationssäkerhetsarbete. Översikt som stöd i att använda Metodstödet, verktyg för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2019