Vägledning i nyttorealisering

Ett stöd till offentliga organisationer i sitt arbete med behovsdrivet och värdebaserat förändringsarbete, för att stärka förmågan att optimera och realisera nyttor. Syftet med vägledningen är att visa vinsten med nyttorealisering, samt hur organisationer kommer igång med arbetet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Nyttorealisering
Taggar Förändringsarbete, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.digg.se/download/18.4353fb6518017fb93996102/1654673883841/Vägledning i nyttorealisering version 3.0.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.