Vägledning rörande användning av artificiell intelligens i svensk sjukvård

Artificiell intelligens (AI) bedöms ha potentialen att öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men kan även innebära risker. Ett systematiskt, riskbaserat och väldokumenterat arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning rekommenderas därför vid all användning av AI. Denna vägledning tar upp aspekter att beakta vid införande och användning av system och produkter innehållande AI-teknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digitala tjänster, Välfärdsteknik
Taggar AI, Införande
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Läkemedelsverket (LV)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.lakemedelsverket.se/4a5f16/globalassets/dokument/medicinteknik/artificiell-intelligens-ai/vagledning-anvandning-av-artificiell-intelligens-i-svensk-sjukvard.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.