Vägledningar för molntjänster

SKR har tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster. Vägledningarna handlar bland annat om sourcingbeslut, konfidentialitetsbedömning och regelverk kring amerikanska CLOUD Act.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Molntjänst, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://skr.se/download/18.4829a209177db4e31aa54a2b/1615966120968/Vägledning för socialtjänsten vid användningen av molntjänster slutv.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.