Vägledning Medicinteknik

Samlingssida för regelverk, vägledningar och information om medicintekniska produkter. Det innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården. Exempel på medicintekniska produkter är kompresser, kanyler, medicinska programvaror och appar samt pumpar för läkemedelstillförsel. Produkterna används också av enskilda för egenvård och som hjälpmedel i vardagen.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Regelverk
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Läkemedelsverket (LV)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik

Senast uppdaterad:

Relaterad information Använda medicinteknik arrow_forward

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.