Vägledning Nationella medicinska informationssystem

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om nationella medicinska informationssystem. Vägledningen ger stöd i tolkning av det medicintekniska regelverket och föreskrifterna för nationella medicinska informationssystem. De flesta av hälso- och sjukvårdens produkter, förutom läkemedel, omfattas av regelverket.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder
Sökord Hälsodata
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Läkemedelsverket (LV)
Publiceringsår 2022
Länk https://www.lakemedelsverket.se/4a98cb/globalassets/dokument/lagar-och-regler/vagledningar/vagledning-lvfs-2014-7.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.