Vägledning Nationella medicinska informationssystem

En webbsida som stödjer tillverkare och användare av Nationella Medicinska Informationssystem (NMI). Här finns bland annat information om vad de nya föreskrifterna från 2022 på området kan innebära för dig som hanterar medicinsk information av betydelse för enskilda patienters hälso- och sjukvård.Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Regelverk
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Läkemedelsverket (LV)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/nationella-medicinska-informationssystem

Senast uppdaterad:

Relaterad information Använda medicinteknik arrow_forward

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.