Vägledning till Metodstödet

Vägledning till Metodstödet, ett stöd till organisationer att införa och bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Metodstödet är framtaget för att stötta organisationer i att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, och är utformat för att passa alla typer av organisationer.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/metodstodet/#på-gång-

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.