Vägledning för videotjänster

En vägledning för videotjänster; att hjälpa äldre att använda digitala tjänster för att kommunicera med anhöriga och vänner. Vägledningen har tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS), som arbetar för att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar.

Målgrupp Yrkesverksamma
Kategori Digitala tjänster, Välfärdsteknik
Taggar Delaktighet, Tillgänglighet, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Post- och telestyrelsen (PTS)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://pts.se/globalassets/digitalhjalpen/guider/pts-vagledning-videotjanster-ny.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.