Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande

Läkemedelsverket får genom sin verksamhet in och skapar omfattande information och kunskap om bland annat produkter och aktörer. Möjligheten att tillgängliggöra delar av informationen är stor och de tänkbara möjligheterna för vidareutnyttjande av den är betydande för aktörer inom vård- och omsorgssektorn.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder
Taggar Hälsodata, Öppna data
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Läkemedelsverket (LV)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-webbplatsen/oppna-data#hmainbody1

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.