Eget utrymme hos myndigheter

Eget utrymme har utvecklats till en etablerad myndighetspraxis. Syftet med vägledningen är att beskriva och förklara de frågor som är centrala när eget utrymme ska utvecklas och användas.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://www.esamverka.se/download/18.4472a99d1784abb64fe55a6e/1617090755211/Vägledning eget utrymme hos myndighet 210312.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.