Forskningsöversikt om välfärdsteknik och de etiska aspekterna

En översikt över forskning om välfärdsteknik som summerar de etiska aspekterna. Stödet är en fördjupning och komplement till Socialstyrelsens webbutbildning om etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Välfärdsteknik
Taggar Implementering, Införande
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2017
Länk https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/kunskapsstod/e-halsa-valfardsteknik-etik-sammanstallning-2017.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.