Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

Vid införande av välfärdsteknik i vård och omsorg är etik och integritet en viktig del att ta ställning till. Syftet med utbildningen är att stödja kommuner och utförare att diskutera och arbeta med etik- och integritetsfrågor vid införande av ny teknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Välfärdsteknik
Taggar Förändringsledning, Implementering, Införande, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2017
Länk https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/76/etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.