E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

Webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik för dig som arbetar inom socialtjänsten som ger ökad kunskap om e-hälsa och välfärdsteknik.
Utbildningen omfattar bland annat nyttan som e-hälsa och välfärdsteknik kan ge samt verktyg som behövs för att arbeta med e-hälsa

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Välfärdsteknik
Taggar Förändringsarbete, Implementering, Införande
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2020
Länk https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/105/e-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.