Erfarenheter som kan bidra till utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat hur välfärdsteknik används i sex olika hemtjänstenheter och på sju äldreboenden. Tillsynen visar att brukare och personal i många fall är positiva till att använda välfärdsteknik. IVO beskriver även erfarenheter som de granskade verksamheterna upplever har bidragit till en positiv utveckling av digitala arbetssätt. Det handlar bland annat om att identifiera och hantera risker när digitala arbetssätt införs, att förstärka kompetensen om digitala arbetssätt hos metod- och verksamhetsutvecklare och att rapportera och utreda avvikelser när tekniken och/eller arbetssättet inte fungerar.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Välfärdsteknik
Taggar Delaktighet, Förändringsarbete, Införande, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.ivo.se/aktuellt/nyheter/2020/langsam-utveckling-av-digitala-arbetssatt-i-aldreomsorgen/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.