Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar

Syftet med vägledningen är att underlätta för alla som skapar och ansvarar för olika digitala miljöer, och vill bidra till att ge barn och unga trygga digitala miljöer. Den kan läsas som en sammanfattning av vad man ska tänka på enligt barnkonventionen, dataskyddsförordningen och barns rätt till skydd mot skadlig mediepåverkan.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Integritetsskydd
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.imy.se/globalassets/dokument/ovrigt/barn-och-ungas-rattigheter-pa-digitala-plattformar.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.