Automatisering av ekonomiskt bistånd

En samlingssida med information och erfarenheter från de kommuner som har kommit långt i automatiseringsprocessen av ekonomiskt bistånd. Sidan är uppdelad i fyra områden; nyttorealisering, juridik och informationssäkerhet, införande av e-tjänst samt teknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand.25488.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.