Automatisering av processer och beslut

Information om automatisering av processer och beslut inom kommun och region. Att automatisera betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Det kan också definieras som införande av steg i en process. Idag finns väl utvecklad teknik för att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, Implementering, Innovation, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://rapporter.skr.se/automatisering-av-processer-och-beslut.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.