Checklista för jurister – Introduktion i rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser

Syftet med denna checklista är att belysa vilka övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser samt att ge viss vägledning till var det går att finna stöd i arbetet. Checklistan är uppdelad i sju olika områden och beskriver frågeställningar som kan aktualiseras inom vart och ett av områdena.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Sekretess , Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Checklista
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39cb0b/1562066744454/Checklista för jurister 2.0.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.