Användare om välfärdsteknik

I filmen berättar användare vid en daglig verksamhet hur välfärdsteknik bidrar till deras självständighet och delaktighet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Digitala tjänster, Välfärdsteknik
Taggar Delaktighet, Funktionsnedsättning, Tillgänglighet, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för delaktighet (MFD)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.mfd.se/material/videor/anvandare-om-valfardsteknik/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.