Att hantera överbelastningsattacker

Syftet med informationsbladet är att höja kunskapsnivån kring överbelastningsattacker, samt att ge råd om förebyggande åtgärder och om hur den typen av incidenter kan hanteras. Överbelastningsattacker – Denial of Service (DoS) eller Distributed Denial of Service (DDoS) – har blivit vanligare och drabbar allt fler kommuner.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2015
Länk https://rib.msb.se/filer/pdf/27385.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.