AI - Utvecklingsprocessen och data

En rapport som syftar till att beskriva exempel på olika utvecklingsprocesser för artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning (ML), samt dess för- och nackdelar.
Vidare beskrivs en generell utvecklingsprocess för AI/ML på ett sätt som skapar transparens och förklarbarhet om hur data hanteras i de olika stegen. Rapporten syftar till att skapa en förståelse för utvecklingsprocessens olika steg.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digitala tjänster, Verksamhetsutveckling
Taggar AI, Införande, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2024
Länk https://www.esamverka.se/download/18.2dd7967a18d1ce21a754049/1705654566213/ES2024-01 Rapport AI - Utvecklingsprocessen och data.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.