Förskrivningskollen – ett nationellt medicinskt informationssystem NMI

I webbtjänsten Förskrivningskollen kan vårdpersonal se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Informationen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan och tjänsten är till för hälso- och sjukvårdspersonal.

Behörig hälso- och sjukvårdspersonal som har ett SITHS-kort kan logga in i Förskrivningskollen. Förskrivare utan vårdgivare med behörighet att förskriva läkemedel kan logga in i Förskrivningskollen med e-legitimationen Freja eID Plus.

Förskrivningskollen klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem NMI enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.

Produktinformation

  • Namn: Förskrivningskollen
  • Version: 2.1
  • NMI-IDEHM-FK2-v1
  • Releasedatum: 2023-05-31
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar