Avsedd användning för våra nationella medicinska informationssystem

På den här sidan finns information om den avsedda användningen för E‑hälsomyndighetens nationella medicinska informationssystem.

Apotekstjänster

Produkten Apotekstjänster är avsedd att tillgängliggöra tjänstegränssnitt för samtliga tjänster som behövs för att stödja, kontrollera och rapportera expediering av läkemedel samt handelsvaror och livsmedel för särskilda ändamål som ingår i den nationella förmånen. Produkten Apotekstjänster tillgängliggör också tjänstegränssnitt för att hantera förskrivningar, med hantera menas exempelvis makulera befintliga förskrivningar, registrera in pappers- och telefonrecept samt korrigera förskrivningar.

Användningen av produkten Apotekstjänster sker uteslutande genom en systemleverantörs grafiska gränssnitt. Apotekstjänster innehåller tjänster för apotek för att hantera och expediera förskrivningar till dospatienter, hantera information om dospatienter samt tjänster för privatpersoner att lägga till order via e-handel.

Produkten underlättar även patientens läkemedelsanvändning genom att tillhandahålla information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel (och andra varor).

Farmakologisk analys

Produkten Farmakologisk analys är avsedd att tillhandahålla beslutstöd för lämplig receptexpediering på öppenvårdsapotek. Produktens funktion tillgängliggörs genom ett tjänstegränssnitt som kan integreras i apotekens receptexpedieringssystem eller ett webbgränssnitt som kan anslutas till apotekens receptexpedieringssystem av systemleverantörer.

Farmakologisk analys syftar till att bidra till en säkrare läkemedelsanvändning och öka patientsäkerheten bland Sveriges befolkning.

Förskrivningskollen

Produkten Förskrivningskollen är avsedd att ge behörig hälso- och sjukvårdspersonal åtkomst till registret Nationell läkemedelslista, vilket innehåller uppgifter om enskild patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Produkten ger även hälso- och sjukvårdspersonal inloggade med SITHS-kort som har behörighet att förskriva läkemedel möjlighet att förskriva läkemedel.

Produkten Förskrivningskollen är avsedd att användas när behörig hälso- och sjukvårdspersonal av olika skäl inte har tillgång till ett vårdsystem med anslutning till Nationella läkemedelslistan och under den övergångsperiod innan vårdgivarens elektroniska vårdsystem anslutit till den tekniska lösningen för Nationella läkemedelslistan.                                                                                                          

KLAS – licenssystem

Produkten KLAS är avsedd att tillgängliggöra två webgränssnitt, ett för apotek och ett för förskrivare, för tjänster som krävs för att hantera och förmedla licensärenden av licensprodukter för särskilda ändamål till privatperson.

Produkten hanterar och tillgängliggör kommunikation om ansökans status för farmaceuter och Läkemedelsverkets personal. Användningen av produkten sker genom flera användargränssnitt och tjänstegränssnitt.

LiiV & VARA

Produkten LiiV och VARA är avsedd att förse hälso- och sjukvård, apotek samt veterinärer med uppdaterad och kvalitetssäkrad information om läkemedel samt de handelsvaror och livsmedel för särskilda ändamål som ingår i den nationella förmånen. Med produkten LiiV och VARA fås en sammanhållen nationell läkemedelskedja med kortare ledtider.

Produkten LiiV och VARA är även avsedd att förse myndigheter och andra intressenter med grundinformation om läkemedel samt vid framtagning av nationell läkemedelsstatistik.

Läkemedelskollen

Produkten Läkemedelskollen är ett webbgränssnitt som möjliggör direktåtkomst till enskild individs egna uppgifter ur E‑hälsomyndighetens register, till exempel Nationella läkemedelslistan och Receptdepå djur om individen är över 18 år med svenskt personnummer och giltig e-legitimation.

Produkten Läkemedelskollen är avsedd att tillgängliggöra information över en individs förskrivna läkemedel eller andra varor inom förmånen i relation till behandlingsorsak samt ge information över individens uthämtade läkemedel eller andra varor och information om förskrivningarnas giltighetstid och kvarvarande uttag.

Produkten är även avsedd att för vårdnadshavare med barn under 13 år tillgängliggöra information av barnets förskrivna läkemedel eller andra varor i relation till behandlingsorsak samt ge information om uthämtade läkemedel eller andra varor inom förmånen samt förskrivningarnas giltighetstid och kvarvarande uttag.

Produkten Läkemedelskollen är även avsedd att tillgängliggöra information om vem som har tittat på individens, eller dennes barn under 13 års, uppgifter.

Produkten tillgängliggör också tjänster för att utfärda, ge samtycke till och avsluta fullmakter till privatperson, för att ombud ska kunna hämta ut läkemedel på apotek eller via e-handel samt att hantera individens spärrar av förskrivningar eller behandlingsorsak.

Vårdtjänster

Produkten Vårdtjänster är avsedd att tillgängliggöra tjänstegränssnitt för tjänster som behövs för att förskriva och hantera, till exempel makulera befintliga e‑recept med läkemedel samt handelsvaror och livsmedel för särskilda ändamål som ingår i den nationella förmånen. Produkten Vårdtjänster är även avsedd att tillgängliggöra tjänstegränssnitt för tjänster som behövs för att visa upp förskrivningar från registret nationella läkemedelslistan. Användningen av produkten sker uteslutande genom en systemleverantörs grafiska gränssnitt.

Information om uthämtade läkemedel får användas för att åstadkomma en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient samt för beredande av vård eller behandling av en patient, samt komplettering av en patientjournal. Produkten innehåller även tjänster för vården för att hantera dospatienter.