Vad innebär åtkomsttyperna?

Vad innebär Förskrivningskollens åtkomsttyper, och vad får du se? Det skiljer sig åt beroende på patientens situation och samtycke och din egen behörighet.

För patienter som är 18 år eller äldre

Om du får patientens samtycke

Om du får patientens samtycke till att se förskrivnings- och uttagsinformation väljer du åtkomsttypen Samtycke inhämtat. Då får du se patientens förskrivnings- och uttagsinformation – läkemedel såväl som handelsvaror och elektroniska förskrivningar såväl som uttag på pappersrecept.

Du får veta om bilden inte är fullständig

Patienter som är 18 år eller äldre ska har rätt att dölja vissa uppgifter för personal inom hälso- och sjukvården, enligt lagen om nationell läkemedelslista. För dig kan det innebära att du i mötet med vissa patienter får en ofullständig bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. I Förskrivningskollen får du information om att en uppgift är spärrad, men du får inte se själva uppgiften.

Om patienten inte ger samtycke

Om du inte får patientens samtycke kan du välja Samtycke saknas. Då får du som är förskrivare av läkemedel se om patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Med särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbaepoetin, androgener, somatropin och tillväxthormon (GH).

Om patienten inte kan ge samtycke

Bara i undantagsfall får du se din patients uppgifter utan patientens samtycke. Det handlar om situationer när patienten saknar förmåga att ge sitt samtycke, antingen långvarigt eller tillfälligt.

Förmodat samtycke

Om din patient saknar förmåga att ge sitt samtycke sedan en längre tid tillbaka, exempelvis på grund av kognitiv svikt, kan du få se uppgifterna med förmodat samtycke. Patientens inställning ska så långt som möjligt ha klarlagts, och det ska inte finnas någon anledning att anta att patienten skulle ha sagt nej till att du får se uppgifterna.

Nödåtkomst

Om patienten befinner sig i en nödsituation kan du begära nödåtkomst till uppgifterna. I dagsläget får du enbart se patientens uthämtade läkemedel om du behöver begära nödåtkomst. Med nödåtkomst ser du även spärrade uppgifter.

Nödåtkomst kan du enbart begära om du är förskrivare eller sjuksköterska utan förskrivningsrätt.

För patienter under 18 år

Det är du som avgör om patienten är mogen att förstå vad det innebär att ge ett samtycke. Om du bedömer att patienten är mogen, och du får patientens samtycke till att se förskrivnings- och uttagsinformation, väljer du åtkomsttypen Samtycke inhämtat. Då får du se patientens förskrivnings- och uttagsinformation – läkemedel såväl som handelsvaror och elektroniska förskrivningar såväl som uttag på pappersrecept.

Om patienten inte ger samtycke

Om du bedömer att patienten förstår vad det innebär att ge samtycke, och patienten inte ger sitt samtycke, kan du välja Samtycke saknas. Som förskrivare av läkemedel får du då veta om patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Med särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbaepoetin, androgener, somatropin och tillväxthormon (GH).

Om patienten inte kan ge samtycke

Om du bedömer att patienten inte förstår vad det innebär att ge samtycke, kan du välja Begär tillgång om du behöver se patientens förskrivnings- och uttagsinformation.

Om patienten befinner sig i en nödsituation kan du begära nödåtkomst till uppgifterna. I dagsläget får du enbart se patientens uthämtade läkemedel om du behöver begära nödåtkomst. Med nödåtkomst ser du även spärrade uppgifter.

Nödåtkomst kan du enbart begära om du är förskrivare eller sjuksköterska utan förskrivningsrätt.

Tips

I webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan kan du lära dig mer om reglerna för att få se patientens förskrivnings- och uttagsinformation.