Användarmanual Förskrivningskollen

Förskrivningskollens användarmanual finns i två versioner – en för vårdanställda med tillgång till SITHS-kort och en för fritidsförskrivning. Om du är anställd inom vården och saknar ett SITHS-kort ska du vända dig till din arbetsgivare. Har ni inte möjlighet att använda SITHS-kort ska du använda manualen för fritidsförskrivning.

Vårdanställd

För dig som har en anställning inom vården och har ett SITHS-kort. 

Manual för vårdanställda

Fritidsförskrivning

För dig som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar.

Manual vid fritidsförskrivning