Manual för vårdanställda

Varför fungerar inte inloggningen? Var finns en förskrivnings ATC-kod? Självklart kan du kontakta oss om du undrar något om Förskrivningskollen, men börja med att se om du hittar svaret i den här manualen.

Hitta i manualen

Kort om Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se information om en patients förskrivningar och uttag. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Använd bara Förskrivningskollen till förskrivning om du saknar ett system att förskriva läkemedel i. Det kan till exempel vara om ditt ordinarie system har tekniska problem.

Du som förskriver läkemedel på din fritid, exempelvis som pensionerad eller utan anställning, ska använda en annan manual: Förskrivningskollens manual vid fritidsförskrivning.

För att förskriva krävs att du har både förskrivarkod och arbetsplatskod. Är du osäker på vilken arbetsplatskod som du ska använda, kontakta din regionala administratör för arbetsplatskoder. Har du tidigare haft en streckkod på dina receptblanketter? I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod. De efterföljande siffrorna, från position nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Den kan bestå av mellan 6–13 tecken. 

Förskrivningskollen är en NMI-produkt. Läs mer om vad nationellt medicinskt informationssystem (NMI) innebär.

Den här manualen publicerades 2021-11-27 och beskriver hur du använder version 2.0 av Förskrivningskollen. Versionen lanserades 2021-11-27.

Kom ihåg att journalföra

Förskrivningskollen är inte ett journalsystem. Kom ihåg att journalföra allt du gör. I Förskrivningskollen användarvillkor kan du läsa mer om vad du behöver tänka på innan du använder Förskrivningskollen.

Första besöket i Förskrivningskollen?

Logga in i Förskrivningskollen

För att kunna logga in behöver du ha ett Siths-kort med som lägst LOA3-nivå. Läs mer om tillitsnivåer för e-legitimation på Diggs webbplats

För att du ska kunna logga in krävs även att du har ett medarbetaruppdrag inlagt i HSA-katalogen. Vid frågor om Siths-kort och HSA-katalogen, kontakta din HSA-administratör.

Se också till att du uppfyller våra systemkrav.

Saknar du ett Siths-kort?

Om du saknar tillgång till ett Siths-kort kan du vända dig till din arbetsgivare. Ta hjälp av Förskrivningskollens manual vid fritidsförskrivning.

Komplettera din profil

Din profil ska innehålla information om din yrkesroll och din uppdragsgivare. Flera uppgifter fylls i automatiskt, men du behöver komplettera med det som saknas.

 

Logga ut

För att logga ut på ett säkert sätt klickar du på Logga ut, antingen högst upp i tjänsten eller i huvudmenyn. Stäng därefter ner fliken i webbläsaren. 

Se patientens förskrivningar och uttag

För att se din patients förskrivningar och uttag behöver du ange patientens personnummer och ange en åtkomsttyp. Det gör du i två steg efter att du har loggat in. Vilken information du får se styrs av patientens situation och samtycke.

Välj din patient

 1. Ange ett giltigt svenskt personnummer i fältet för personnummer.
 2. Klicka på Hämta patient.

Kommer du inte vidare?

Om du inte kommer vidare när du klickar på Hämta patient kan det bero på något av följande:

 • att personnumret saknas i folkbokföringen
 • att personnumret hör till en person med skyddade personuppgifter
 • att personuppgiften tillhör en avliden person.

Du kan välja mellan att söka på ett annat personnummer eller att gå tillbaka.

Byt patient

För att byta patient klickar du på huvudmenyn och Byt patient.

 

Ange åtkomsttyp för en patient som är 18 år eller äldre

 • Om patienten ger sitt samtycke klickar du på Samtycke inhämtat.
 • Om patienten inte ger sitt samtycke kan du klicka på Samtycke saknas. Då får du som är förskrivare av läkemedel information om huruvida patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Med särskilda läkemedel menas narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbaepoetin, androgener, somatropin och tillväxthormon (GH).
 • Om patienten inte kan ge sitt samtycke väljer du mellan Förmodat samtycke och Nödåtkomst.

Vad innebär åtkomsttyperna för vuxna?

 

Förmodat samtycke eller nödåtkomst?

Om din patient saknar förmåga att ge sitt samtycke sedan en längre tid tillbaka, exempelvis på grund av kognitiv svikt, kan du få se uppgifterna med förmodat samtycke. Patientens inställning ska så långt som möjligt ha klarlagts, och det ska inte finnas någon anledning att anta att patienten skulle ha sagt nej till att du får se uppgifterna.

Om patienten befinner sig i en nödsituation kan du begära nödåtkomst till uppgifterna. Nödåtkomst får bara begäras om du bedömer att informationen från Nationella läkemedelslistan är nödvändig för att patienten ska kunna få den vård som krävs i en nödsituation.

Ange åtkomsttyp för en underårig patient

Om du bedömer att patienten är mogen nog att förstå vad det innebär att ge ett samtycke kan du välja mellan följande alternativ:

 • Om patienten ger sitt samtycke väljer du Samtycke inhämtat.
 • Om patienten inte ger sitt samtycke kan du välja Samtycke saknas. Då får du som är förskrivare av läkemedel information om huruvida patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Med särskilda läkemedel menas narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbaepoetin, androgener, somatropin och tillväxthormon (GH).

Om du bedömer att patienten inte är mogen nog att förstå vad det innebär att ge ett samtycke, är det upp till din bedömning om du behöver se patientens förskrivningar och uttag. I så fall kan du klicka på Begär tillgång.

Om patienten inte kan ge sitt samtycke, till exempel på grund av medvetslöshet, kan du klicka på Nödåtkomst.

Vad innebär åtkomsttyperna för underåriga?

Hitta i förskrivnings- och uttagsinformationen

Högst upp på sidan finns patientens personuppgifter. Du får också viktiga upplysningar, till exempel om beslutsstöd eller om annat som kan vara viktigt att känna till.

Inte journalinformation

Förskrivningskollen innehåller information om patientens förskrivningar och uttag. Informationen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan. Det är alltså inte journalinformation. 

Beslutsstöd med varningar

Du kan få varningar om följande:

 • Möjlig dubblett: Patienten har redan en förskrivning med samma ATC-kod.
 • Interaktion: Läkemedlet interagerar med ett annat förskrivet läkemedel. Källa: Janusmed.
 • Undvik till äldre: Undvik till äldre innehåller information om läkemedel enligt Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre personer (75 år och äldre). Källa: Sil.

Varning om spärrade uppgifter

Du får veta att det finns spärrade uppgifter i patientens förskrivnings- och uttagsinformation på två sätt:

 • Du får ett meddelande om det när du först kommer till sidan med förskrivningar och uttag.
 • Det finns en röd varningstriangel högst upp på sidan med förskrivningar och uttag.

Både meddelandet och varningstriangeln betyder att patienten har dolt en eller flera uppgifter för hälso- och sjukvårdspersonal, och att patientens förskrivnings- och uttagsinformation därmed är ofullständig. Med patientens samtycke kan du se spärrade uppgifter tillfälligt.

För underåriga patienter

För underåriga patienter kan du också få en varning om att det finns uppgifter som inte ska röjas för patientens vårdnadshavare eller ombud.

 

Så grupperas informationen

Patientens förskrivnings- och uttagsinformation är grupperad i fyra olika vyer: läkemedel, handelsvaror, uttag på pappersrecept och uthämtade läkemedel. Du kan se vad patienten har förskrivits i de två första vyerna, Läkemedel respektive Handelsvaror. I vyn Uttag pappersrecept hittar du information om vilka läkemedel och andra varor som patienten har hämtat ut på pappersrecept. I vyn Uthämtade läkemedel visas information om vilka läkemedel som har expedierats de senaste 15 månaderna. Beslutsstöd visas inte i fliken Uthämtade läkemedel.

Bra att känna till

 • På både fliken för läkemedel och fliken för handelsvaror grupperas informationen i Aktuella förskrivningar respektive Historiska förskrivningar.
 • Aktuella förskrivningar innehåller recept med kvarvarande giltighetstid, oavsett om de är slutexpedierade eller tillfälligt stoppade för expediering.
 • Historiska förskrivningar innehåller recept som har avslutats, makulerats eller vars giltighetstid har passerat.
 • Uppdelningen mellan aktuella och historiska förskrivningar speglar inte nödvändigtvis vilka läkemedel patienten tar just nu. Patienten kan till exempel fortfarande äta ett läkemedel trots att giltighetstiden har passerat. Därför ligger förskrivningen kvar som aktuell i 90 dagar efter att ett uttag har skett. Du känner igen en sådan förskrivning på att raden är randig.
 • Förskrivnings- och uttagsinformationen kan se annorlunda ut än du är van vid i ditt journalsystem. Var lite extra uppmärksam om du är ovan vid att använda Förskrivningskollen.
 • Beslutsstöd visas inte i fliken Uthämtade läkemedel.
 • Förskrivning av teknisk sprit görs under fliken Handelsvaror. Förskrivningen görs på gruppvarunumret 640000 som ligger förvalt.  Behandlingsorsak måste anges och i doseringsfältet anges vilken sprit det gäller, styrka och tillverkare. Endast ett uttag per förskrivning är tillåtet och det får inte finnas startförpackning. Förskrivningen kan spärras, avslutas och makuleras.
 • Parallella förskrivningar är två förskrivningar i samma förskrivningskedja som har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad. I översiktsvyn framgår att förskrivningarna hör ihop genom en indragen pil till vänster om den senast inlagda förskrivningen. Observera att en parallell förskrivning inte går att förnya.
 • Viktiga datum Kalenderikonen markerar att det finns information om viktiga datum att ta hänsyn till. Datumen ger en bild över när patienten ska börja och/eller sluta använda sina förskrivna läkemedel.

 

Välj hur du vill se informationen

Förskrivningarna presenteras i en tabell och sorteras efter ATC-kod. Du kan lägga till fler kolumner. Klicka på en av de andra kolumnernas rubriker för att sortera förskrivningarna efter något annat.

Klicka på en förskrivning i tabellen för att få mer information om förskrivningen.

 

 

Se spärrade uppgifter tillfälligt

Klicka på den röda varningstriangeln högst upp på sidan med patientens förskrivningar för att häva spärrarna. Det får du bara göra om patienten samtycker till att du får se förskrivningar och uttag som patienten har dolt för vården – det räcker alltså inte att du har fått samtycke till att se patientens förskrivnings- och uttagsinformation.

 

Förnya en förskrivning - om patienten har en oförändrad behandling

När din patient har behov av att hämta ut läkemedel med en oförändrad behandling har du med patientens samtycke möjlighet att förnya en befintlig förskrivning.

Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen Förnya förskrivning krävs därför att stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. 

För att förnya en förskrivning klickar du på de tre punkterna längst ut till höger på förskrivningen för att få upp alternativet Förnya. I vissa fall kan du behöva skrolla till höger för att se punkterna.

När du som förskrivare väljer att förnya en förskrivning avslutas den befintliga, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Observera att en förskrivning som är parallell inte kan förnyas.

Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera på apotek utan ersätts med den nya.

Avsluta en förskrivning – om patienten inte ska hämta ut mer

Du har möjlighet att avsluta förskrivningar som inte längre ska vara giltiga. Klicka på de tre punkterna längst ut till höger på förskrivningen för att få upp alternativet Avsluta. I vissa fall kan du behöva skrolla till höger för att se punkterna.

När du avslutar en förskrivning blir den inte möjlig för apotekspersonal att expediera, men den sparas i historiken. Du avslutar en förskrivning för att patienten inte ska hämta ut mer av det som har förskrivits. Däremot kan behandlingen fortsätta om patienten redan har gjort uttag.

Om du avslutar en förskrivning behöver du ange en arbetsplatskod. Är du osäker på vilken arbetsplatskod som du ska använda, kontakta din regionala arbetsplatskodsadministratör. Har du tidigare haft en streckkod på dina receptblanketter? I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod. De efterföljande siffrorna, från position nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Den kan bestå av mellan 6–13 tecken. 

 

 

Ange orsaken till att förskrivningen avslutas

När du avslutar en förskrivning ska du ange varför den avslutas. Du får förslag på orsaker att ange.

Om förskrivningen är felregistrerad – makulera i stället

Har du angett felaktiga uppgifter på en förskrivning? Genom att makulera förskrivningen förhindrar du att patienten får tillgång till ett läkemedel eller en annan vara som inte är avsett för patienten. Patienten kan nämligen inte hämta ut något på en makulerad förskrivning. 

Observera att du behöver patientens samtycke för att få se läkemedelslistan och därmed makulera förskrivningen. 

För dig som har dospatienter

För patienter som får dosförpackade läkemedel gäller andra regler än för andra patienter. I samband med att en patient blir dospatient registreras ett dossamtycke i Nationella läkemedelslistan. Dossamtycket innebär att du får se alla patientens förskrivningar och uttag – du behöver alltså inget ytterligare samtycke varje gång du vill se en dospatients uppgifter. Det framgår ifall patienten får dosdispenserade läkemedel när du har valt en patient.

Översikten över patientens förskrivnings- och uttagsinformation skiljer sig från vad du kan se i andra system, som exempelvis Pascal. Enkelt uttryckt beror det på att systemen grupperar informationen från Nationella läkemedelslistan på olika sätt. För att få en mer heltäckande bild och möjlighet att hantera patientens förskrivningar bör du använda ett förskrivningssystem för dosdispenserade läkemedel.

Förskriv läkemedel

Bra att känna till vid förskrivning

 • Du måste ha en arbetsplatskod. Du behöver bara fylla i din arbetsplatskod en gång.
 • Du kan inte förskriva dosdispenserade läkemedel i Förskrivningskollen.
 • Du kan enbart förskriva läkemedel och du kan enbart förskriva till människor.
 • Du som har tillgång till ett annat elektroniskt system att förskriva läkemedel i bör använda det systemet i stället. Det beror på att en förskrivning som skapas i Förskrivningskollen inte automatiskt syns i vårdens journalsystem.

Tänk på att du kan använda funktionen Förnya förskrivning

Om din patient har behov av att hämta ut läkemedel med oförändrad behandling kan du istället förnya befintlig förskrivning.

Förnya en förskrivning om patienten har en oförändrad behandling.

Steg 1: Sök, välj och kontrollera läkemedel

 

 

Sök

Skriv läkemedlets aktiva substans eller produktnamn i sökfältet.

Tips! Sökningen blir bäst om du skriver in styrkan och beredningsformen också, till exempel "paracetamol, 500 mg, filmdragerad".

Välj

Klicka på det aktuella läkemedlet i sökresultaten. Då visas eventuella varningar i ett beslutsstöd. Du kan få varningar om följande:

 • Möjlig dubblett: Patienten har redan en förskrivning med samma ATC-kod.
 • Interaktion: Läkemedlet interagerar med ett annat förskrivet läkemedel. Källa: Janusmed.
 • Undvik till äldre: Undvik till äldre innehåller information om läkemedel enligt Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre personer (75 år och äldre). Källa: Sil.


Du hittar också en länk till en läkemedelsbeskrivning i Fass.

Om läkemedlet som du har valt är narkotikaklassat får du information om det.

För att få varningar om dubbletter och interaktioner måste du ha patientens samtycke till att få se förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan.

Kontrollera

Kontrollera att allt är korrekt innan du fortsätter till nästa steg. Var extra uppmärksam på om läkemedlet har rätt styrka eftersom listan med läkemedel inte alltid sorteras korrekt på styrka.

Om du vill välja ett annat läkemedel

Om du söker upp ett annat läkemedel, ligger den förra sökningen kvar tills du klickar på det nya läkemedlet. Om du byter läkemedel försvinner de uppgifter som du har skrivit in i andra fält.

Så fungerar sökningen

Sökresultaten uppdateras automatiskt när du har skrivit minst fyra tecken.

När du söker på ett läkemedelsnamn får du även upp följande:

 • läkemedel från olika tillverkare med samma ATC-kod
 • läkemedel med snarlik stavning oberoende av ATC-kod.


När du söker på ett substansnamn visas även kombinationsläkemedel där substansen ingår.

Ska du förskriva licens- eller extemporeläkemedel?

För att söka efter licens- eller extemporeläkemedel behöver du markera alternativet "Icke godkända" ovanför sökfältet.

Sök på licensläkemedlets namn i första hand och välj direkt från sökresultaten. Om du inte kan hitta licensläkemedlet, eller om du vill förskriva en ny extemporeberedning, kan du skriva "Licensläkemedel e-förskrivning" respektive "Extempore e-förskrivning".

Läs mer om licensförskrivning på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i ny flik)

Steg 2: Ange expedieringsdetaljer

Välj förpackning och kryssa i om det är en startförpackning. Kryssa i ”substitution ej tillåten” om du bedömer att läkemedlet inte ska bytas ut. Därefter anger du sista giltighetsdag, som styr hur länge förskrivningen får expedieras. Fyll sedan i fälten för antal uttag och antal förpackningar per uttag.

Du har också möjlighet att skriva en kommentar till expedierande apotekspersonal och ange det datum som första uttaget senast måste göras. Klicka på Visa fler alternativ för att komma dit.

 

Steg 3: Ange behandlingsdetaljer

Behandlingsorsak och behandlingsändamål

Med behandlingsorsak menas skälet till den läkemedelsbehandling som ordineras, till exempel hypertoni. Behandlingsändamålet är behandlingsorsaken uttryckt så att de flesta patienter förstår det, till exempel ”mot förhöjt blodtryck”.

Ange behandlingsorsak

Du får förslag på vanliga behandlingsorsaker för det läkemedel du har valt. Om listan är tom, eller om du inte hittar ett lämpligt alternativ, kan du söka efter en behandlingsorsak i fritext. Då visas en lista med alternativ.

Tips! Ibland kan du behöva skrolla ner för att se alla alternativ i listan. Testa olika synonymer eller delar av ord om du inte får några träffar.

I sista hand kan du lägga till en egen behandlingsorsak genom att trycka på pluset efter sökningen.

Om du bedömer att patienten inte borde ta del av behandlingsorsaken

Enligt lagen om nationell läkemedelslista kan du som är förskrivare av läkemedel dölja behandlingsorsaken för patienter av sekretesskäl. Om du i samband med en sekretessprövning bedömer att patienten kommer att lida betydande men av att behandlingsorsaken röjs, kan du begära att uppgiften spärras. Då döljs behandlingsorsaken för patienten i den digitala tjänsten Läkemedelskollen, på utskrifter och i apotekens system – på både fysiska apotek och e-handelsapotek. Behandlingsändamålet visas fortfarande.

I listan över förskrivningar klickar du på de tre punkterna längst ut till höger på en förskrivning för att få upp alternativet Spärra behandlingsorsak. I vissa fall kan du behöva skrolla till höger för att se punkterna. Observera att om det är ett flervalsrecept så måste varje enskild rad spärras.

Ange behandlingsändamål

När du väljer en behandlingsorsak, anges oftast motsvarande behandlingsändamål automatiskt. I vissa fall behöver du skriva in behandlingsändamålet själv.

När du väljer en behandlingsorsak, anges oftast motsvarande behandlingsändamål automatiskt. I vissa fall behöver du skriva in behandlingsändamålet själv.

Senaste datum för uppföljning av behandling och Senaste datum för avslut av behandling

I Nationella läkemedelslistan är det möjligt att dokumentera om behandlingen ska avslutas eller följas upp vid ett visst datum.

Ange Senaste datum för uppföljning av behandling

Senaste datum för avslut av behandling använder du som förskrivare om avsikten är att patienten ska sluta att använda läkemedlet senast ett visst datum.

Ange Senaste datum för avslut av behandling

Senaste datum för uppföljning av behandling anger du som förskrivare om ett nytt ställningstagande bör göras senast ett visst datum.

Steg 4: Skapa doseringsanvisning

Doseringsanvisningen är till för patienten. Patienten kan se doseringsanvisningen på etiketten som apotekspersonalen skriver ut och klistrar fast på läkemedelsförpackningen. För att skapa en doseringsanvisning fyller du i dosering och administreringsdetaljer. Om du bedömer att det är lämpligt kan du också ange första doseringsdag och sista doseringsdag, som då också tas med i doseringsanvisningen.

 

Ange dosering

Doseringen kan du ange via kortnotation eller i fritext. Kryssa i om doseringen ska ske vid behov och om den överstiger rekommenderad dos innan du går vidare.

För licens- eller extemporeläkemedel

Om du förskriver licens- eller extemporeläkemedel måste du skriva in följande i fältet Annan instruktion:

 • namnet på läkemedlet och/eller substansen
 • styrka
 • beredningsform
 • totalmängd.

Så fungerar kortnotationer

Ange doseringen snabbt och enkelt genom kortnotationer. Det finns flera sätt att uttrycka dem, men här följer några av de vanligaste formerna:

 • Frekvensdosering med x-notation: "1x3" översätts till "1 tablett 3 gånger dagligen".
 • Tillfällesdosering med plusnotation: "1+2+3+4" översätts till "1 tablett på morgonen, 2 tabletter till lunch, 3 tabletter till kvällen, 4 tabletter till natten".
 • Tillfällesdosering med klockslag: "1kl 8.30+1kl 12+1kl 18" översätts till "1 tablett klockan 08:30, 1 tablett klockan 12:00, 1 tablett klockan 18:00".
 • Perioddosering med nyckelordet var: "1 var 3t" översätts till "1 tablett var tredje timme".


Den så kallade översättningen av kortnotationen syns i en förhandsgranskning, så att du kan kontrollera att du har skrivit rätt.

I Förskrivningskollen kan du använda de kortnotationer som erbjuds av Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil). Du hittar en komplett översikt av alla kortnotationer i Ineras integrationshandledning (öppnas i ny flik).

Ange administreringsdetaljer

För administrering kan du ange följande administreringssätt:

 • administreringsmetod
 • administreringsväg
 • administreringsställe och precisering av administreringsställe
 • medicinteknisk produkt.


Du måste ange minst ett administreringssätt. Kryssa i det administreringssätt som du vill ange så får du förslag på vanliga alternativ utifrån det läkemedel som du har valt.

Tips! För läkemedel som tas ”per oralt” är administreringsvägen ”sväljning” ofta ett lämpligt val.

Vad betyder orden?

 • Administreringsmetod är den metod som används för att tillföra läkemedlet till kroppen, till exempel injektion.
 • Administreringsväg är den väg i kroppen som ett läkemedel tar för att nå ett målorgan. Det kan exempelvis komma in oralt eller intravenöst.
 • Administreringsställe är den kroppsdel eller kroppsstruktur där läkemedlet administreras, exempelvis munhåla, skuldra eller lår. Precisering av administreringsställe kan förtydliga den information som du har angett om administreringsstället. Det kan till exempel vara vänster, höger, nedre eller övre.
 • Vid läkemedelsadministrering kan en medicinteknisk produkt vara till exempel en pump, sond eller nebulisator.

Obs! Den medicintekniska produkten för att administrera läkemedlet ingår inte i förskrivningen. Den måste beställas separat.

Ange första och sista doseringsdag om det behövs

Behovet av att ange första och sista doseringsdag finns framför allt för dospatienter, men du kan ange dem för alla patienter. Datumen är inte obligatoriska, utan ska användas när du bedömer att det är lämpligt.

Första doseringsdag är det datum som patienten ska börja använda läkemedlet på den specifika förskrivningen. Ange bara datumet i följande fall:

 • om det är viktigt att patienten börjar en specifik dag
 • när patienten har ett doseringsschema som varierar mellan olika dagar, till exempel att patienten ska ta läkemedlet varannan dag – genom att ange första doseringsdag säkerställer du att doseringsschemat blir korrekt även för påföljande förskrivningar.


Sista doseringsdag är det datum som patienten ska sluta använda läkemedlet enligt den specifika förskrivningen. Du ska inte ange sista doseringsdag om behandlingen är planerad att fortgå med samma dosering på efterföljande förskrivning.

Steg 5: Ange strukturerad doseringsinformation

Det är möjligt att ange viss strukturerad doseringsinformation. Vill du använda dig av strukturerad dosering kan du ange följande uppgifter:

 • dosenhet
 • doseringshastighetsenhet
 • maxdos
 • maxdosenhet
 • längd doseringssteg
 • längd doseringssteg min
 • längd doseringssteg max

Vad betyder orden?

 • Dosenhet är enhet för dos till exempel droppe, kapsel eller ampull. Välj den dosenhet som passar för den aktuella läkemedelsbehandlingen.

  Exempel: 1 tablett på morgonen. (Dosenhet = tablett)

 • Doseringshastighetsenhet är enhet per timme eller enhet per minut till exempel mg/timme

  Exempel: 2,5 mg/timme under 2 timmar kl. 8 och kl. 20. (Doseringshastighetsenhet = mg/timme)

 • Maxdos är den maximala dosen av det angivna läkemedlet, avser per dygn.

  Exempel: 1–2 tabletter morgon och kväll. Max 3 tabletter per dygn. (Maxdos = 3)

 • Enhet för maximal dos anges som maxdosenhet. Observera att maxdosenheten alltid ska vara densamma som angiven dosenhet.

  Exempel: Max 20 ml per dygn. (Maxdosenhet = ml)

 • Läkemedelsbehandling som avser en begränsad tidsperiod eller ett intervall kallas för doseringssteg. Längden på ett doseringssteg kan anges som ett enkelt värde (30 dagar) eller som ett intervall (10–14 dagar). Observera att enheten alltid avser dagar. Om läkemedelsbehandlingen ska pågå tills vidare ska ingen längd på doseringssteget anges.

 • Längd doseringssteg, längden på ett doseringssteg kan anges som ett enkelt värde (10 dagar).

  Exempel: 1 tablett på morgonen i 10 dagar. (Längd doseringssteg = 10)

 • Längd doseringssteg min, minsta längden för doseringssteget.

  Exempel: 1 tablett på morgonen i 10–12 dagar. (Längd doseringssteg min = 10)

 • Längd doseringssteg max, maximal längd för doseringssteget.

  Exempel: 1 tablett på morgonen i 10–12 dagar. (Längd doseringssteg max = 12)

Steg 6: Fyll i förmånsvillkor och kontrollera dina uppgifter

Markera om patienten är förmånsberättigad, och om läkemedlet du förskriver är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Den som är bosatt i Sverige har rätt till förmånsberättigade läkemedel, det vill säga omfattas av högkostnadsskyddet. Även patienter som bor utanför Sverige kan omfattas av högkostnadsskyddet, men för dem gäller andra regler. Försäkringskassan skriver mer om vad som gäller för en patient som inte är folkbokförd i Sverige (öppnas i ny flik).

Innan du kan förhandsgranska förskrivningen behöver du ange en giltig arbetsplatskod och kontrollera att dina uppgifter är korrekt ifyllda. Uppgifter om enheten, som adress, är också obligatoriska och syns i uppgifterna i Nationella läkemedelslistan, det vill säga när någon ser patientens förskrivnings- och uttagsinformation.

Fyll i arbetsplatskod

När du förskriver i Förskrivningskollen är det obligatoriskt att ange en arbetsplatskod. Arbetsplatskoden sparas i din profil i Förskrivningskollen första gången du anger koden, så att du slipper fylla i den om du förskriver läkemedel igen.

För att byta arbetsplatskod fyller du i den nya koden i samband med att du skapar en förskrivning. Då ersätts den tidigare arbetsplatskoden. Du kan även ändra arbetsplatskoden i din profil. Du når profilinformationen genom att klicka på huvudmenyn till höger. 

Är du osäker på vilken arbetsplatskod som du ska använda, kontakta din regionala arbetsplatskodsadministratör. Har du tidigare haft en streckkod på dina receptblanketter? I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod. De efterföljande siffrorna, från position nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Den kan bestå av mellan 6–13 tecken. 

Steg 7: Förhandsgranska och skicka förskrivningen

När du har skickat in förskrivningen kan du inte ändra den. Utan patientens samtycke kan du inte heller se den. Var därför noga med att förhandsgranska förskrivningen innan du skickar den till registret Nationella läkemedelslistan.

Om du ska förskriva flera läkemedel behöver du skapa, förhandsgranska och skicka en förskrivning i taget.

 

Makulera en förskrivning

Har du angett felaktiga uppgifter på en förskrivning? Genom att makulera förskrivningen förhindrar du att patienten kan hämta ut och få tillgång till ett läkemedel eller en annan vara som inte är avsett för patienten.

Klicka på de tre punkterna längst ut till höger på förskrivningen för att få upp alternativet Makulera. I vissa fall kan du behöva skrolla till höger för att se punkterna.

 

Ange orsaken till makuleringen

När du makulerar förskrivningen ska du ange orsaken till makuleringen. Du kan makulera en förskrivning av två orsaker:

 • du har förskrivit till fel patient, det vill säga angett fel personnummer
 • du har angett felaktig information på förskrivningen.

Om det inte går att makulera

Att det inte går att makulera en förskrivning kan bero på att patienten redan har gjort ett uttag på förskrivningen. Om patienten redan har hämtat ut läkemedel finns det risk för att patienten redan har påbörjat läkemedelsanvändningen. Därför behöver du avsluta förskrivningen i stället.

Sekretess för barn och ungdomar

Om det finns behov att skydda ett barn eller en ungdom

Du som har rätt att förskriva läkemedel har möjlighet att spärra en förskrivning för patientens alla vårdnadshavare och ombud. Då visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare och ombud i Läkemedelskollen, på utskrifter från Nationella läkemedelslistan eller i apotekens e-handelssystem. Information om läkemedel som hämtas ut med pappersrecept spärrar du separat.

Bra att känna till

Att spärra en förskrivning är inte en helhetslösning för alla former av skyddsbehov. Ta hänsyn till det när du bedömer vilka åtgärder som bäst möter patientens behov.

Spärra information om förskrivning och uttag

 1. Välj den förskrivning du vill spärra.
 2. Klicka på de tre prickarna till höger på förskrivningen. 
 3. Klicka på Spärra för vårdnadshavare.
 4. Klicka på Sätt spärr.

Observera att om det är ett flervalsrecept så måste varje enskild rad spärras.

Spärra information om uttag med pappersrecept

 1. Klicka på patientens namn i övre listen. Då öppnas en sida med patientinformation.
 2. Klicka på Spärra. Då får du ytterligare information, och kan välja att avbryta eller att klicka på Skapa spärr.

Om behovet försvinner

Häv en spärr av information om förskrivning och uttag

 1. Klicka på de tre prickarna till höger på förskrivningen. 
 2. Klicka på Häv spärr.

Häv en spärr av information om uttag med pappersrecept

 1. Klicka på patientens namn i övre listen. Då öppnas en sida med patientinformation.
 2. Klicka på Häv spärr.

Vad betyder symbolerna?

Läkemedel

Läkemedelsinteraktion.
Undvik till äldre.
Potentiell läkemedelsdubblett.
Läkemedel med narkotika klass II.
Läkemedel med narkotika klass III.
Läkemedel med narkotika klass IV eller V.
Särskilda läkemedel.
Dispenserat läkemedel som förpackas i dospåsar.

Patient och integritet

Patienten har dolt uppgifter om en eller flera förskrivningar och/eller uttag för vårdpersonal.
Patienten har ett registrerat samtycke.
Patienten har ett registrerat dossamtycke.
Förskrivningen ska inte röjas för vårdnadshavare eller ombud.
Förskrivningens behandlingsorsak ska inte röjas för patienten.

Åtgärder i listor

Expandera en listrad.
Fäll ihop en listrad.
Öppna meny med åtgärder för en förskrivning.

Övriga symboler

Varningssymbol som visas med upplysningar.
Informationssymbol som visas med upplysningar.
Fäll ut huvudmenyn.
Logga ut.
Växla patient.
Återgå till föregående steg.

Parallella förskrivningar är två förskrivningar i samma förskrivningskedja som har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad.

Viktiga datum Kalenderikonen markerar att det finns information om viktiga datum att ta hänsyn till.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om din yrkesroll och din uppdragsgivare lagras i Förskrivningskollen. E‑hälsomyndigheten använder uppgifterna för att

 • logga din åtkomst i Förskrivningskollen
 • verifiera din behörighet.

Vi loggar din åtkomst

Patienten har rätt att få veta följande:

 • när du har tittat på patientens förskrivningar och uttag
 • varifrån du tittade på uppgifterna, till exempel från en vårdcentral
 • i vilken roll du tittade på uppgifterna, till exempel som läkare
 • varför du tittade på uppgifterna, det vill säga den åtkomsttyp du har angett.

Dessa uppgifter loggas när du använder Förskrivningskollen, och visas för patienten i till exempel den digitala tjänsten Läkemedelskollen.

Vi verifierar din behörighet

Uppgifterna om din yrkesroll och din uppdragsgivare används för att E‑hälsomyndigheten ska kunna verifiera din behörighet när du använder Förskrivningskollen. Vilka uppgifter som finns kan du hitta i din profil när du loggar in i Förskrivningskollen.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddad folkbokföring eller sekretessmarkerade personuppgifter i folkbokföringen, måste du själv avväga om du ska använda Förskrivningskollen.

Systemkrav inloggning Siths e-id

E-hälsomyndigheten rekommenderar att Förskrivningskollen används med någon av nedan listade webbläsare. Andra kombinationer av uppdaterad hård- och mjukvara kan fungera men har inte testats. Även möjlighet för autentisering krävs med antingen fysiskt SITHS-kort eller mobil app. Se information hos Inera för detaljer.

 • Windows 10, Chrome
 • Windows 10, Edge
 • Mac OS Big Sur, Safari 14


Förskrivningskollen är inte anpassad för små skärmar och touch screen. Därför finns det ett rekommenderat systemkrav på hög upplösning (1920x1080 pixlar), stor fysisk skärmyta (14”) samt mus eller pekplatta (pekdon med hög precision). Det är därmed inte möjligt att använda Förskrivningskollen i din mobiltelefon eller surfplatta.

Kända begränsningar

Följande funktionalitet saknas i Förskrivningskollen:

 • Ändra och återinsätta läkemedelsförskrivningar
 • förskriva, avsluta, makulera, förnya, ändra och återinsätta handelsvaror
 • beslutstöd för exempelvis amning och fosterpåverkan, njurpåverkan och förskrivning till barn
 • rimlighetskontroll av dosering
 • rekommenderade läkemedel
 • förskrivningsmallar.


Följande information saknas i Förskrivningskollen:

 • allergier, överkänslighet eller annan uppmärksamhetsinformation
 • ordinationer, rekvisitionsläkemedel och andra journaluppgifter
 • underlag som kan användas vid delning av läkemedel.

Huvudsaklig avsedd användning

Produkten (Förskrivningskollen) ger behörig hälso- och sjukvårdspersonal åtkomst till uppgifter ur Nationella Läkemedelslistan. Nationella läkemedelslistan innehåller information om enskilda patienters läkemedel och varor förskrivna och uthämtade under de senaste fem åren. Rekvisitionsläkemedel, receptfria läkemedel, läkemedel utskrivna i annat land saknas i Nationella läkemedelslistan.

Även om andra användningsområden ej kan uteslutas är produkten huvudsakligen tänkt att användas när behörig hälso- och sjukvårdspersonal under övergångsperioden tills vårdgivarens ordinarie elektroniska vårdsystem är anslutet till Nationella läkemedelslistan, som en reservlösning för åtkomst till Nationella läkemedelslistan när vårdgivarens ordinarie elektroniska vårdsystem är otillgängligt så som vid driftsstörningar samt som verktyg för att förskriva elektroniska recept vid fritidsförskrivning.

Avsedd användare

Avsedd användare för produkten är hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med reglering i Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista, 5 kap. Om elektronisk åtkomst, Direktåtkomst för hälso- och sjukvårdspersonal.

Kontakta oss

Hör av dig till E-hälsomyndighetens kundtjänst om du har problem med Förskrivningskollen.

Mejla: registrator@ehalsomyndigheten.se

Adresser och fler kontaktvägar

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

2.0

2024-05-30

Information om ny funktionalitet för Förnya förskrivning

1.0

2023-09-28

Manual Förskrivningskollen fastställd