Så hanterar E-hälsomyndigheten e-post

Registrator tar hand om och diarieför e-post som kommer till myndigheten.

Myndigheten får varje dag en stor mängd e-post med synpunkter och frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna. Vi läser all e-post, men vi hinner inte besvara allt på grund av tidsbrist. Vi hinner heller inte hjälpa alla studenter med utredningar eller att ta fram fakta.

Allmän handling

I princip blir all post till E-hälsomyndigheten allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att begära att få ta del av innehållet.

E-postadresser hos E-hälsomyndigheten

Alla E-hälsomyndighetens e-postadresser är utformade på följande: 

fornamn.efternamn@ehalsomyndigheten.se

Myndigheternas informationsansvar och departementens ansvarsområden

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Till varje departements ansvarsområde finns ett antal myndigheter, i vissa fall också företag och stiftelser. Myndigheten ansvarar för att informera om den pågående verksamheten inom sitt ansvarsområde.

E-post till regeringen och departementen

Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till statsråden eller departementen via respektive departements registrator.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer om den här webbplatsen