E-recept för djur

Användningen av e-recept för djur innebär en smidigare, säkrare och snabbare recepthantering. Vi ansvarar för det nationella receptregistret för djur.

Det finns idag ett antal förskrivningssystem för djur som gör det möjligt för veterinärer att utfärda e-recept. Alla e-recept, även de för djur, lagras hos E‑hälsomyndigheten. Vi ansvarar för det nationella registret som kallas för Receptdepå djur.

Hämta läkemedel till djur på alla öppenvårdsapotek

Alla apotek kan nå Receptdepå djur, och djurägare kan hämta ut de ordinerade läkemedlen på vilket apotek de vill. Vissa apotek är mer specialiserade på djurläkemedel än andra. Men alla öppenvårdsapotek har en skyldighet att ta in läkemedlen inom 24 timmar.

Kontakta oss om du är intresserad av handböcker för systemleverantörer som beskriver Receptdepå djur.

Illustration av en häst

Fördelar med e-recept för djur

  • Kompletta recept
  • Snabbare receptexpedition
  • Ökad flexibilitet vid uthämtning (apotek/e-handel/hemleverans)
  • Information förs in automatiskt och behöver inte skrivas in
  • Korrekt och snabb journalföring
  • Aktuell läkemedelslista