Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Ett apotek kan hjälpa dig att flytta över högkostnadsskyddet från det gamla till det nya personnumret.

För att utföra en korrigering av högkostnadsuppgifter från ett gammalt till ett nytt personnummer fyller du i och skickar in aktuell korrigeringsblankett till oss via er apotekssupport. Har du funderingar kring hur ni i er organisation hanterar dessa ärenden vänligen vänd dig till er egna support.

Upp till 1 300 kronor betalar du 100 procent av kostnaden för receptbelagda läkemedel och andra varor. Dina kostnader minskar därefter stegvis under tolvmånadersperioden. Om taket på 2 600 kronor nås får du frikort för resten av perioden.

Läs mer om högkostnadsskyddet

Du som har uppnått frikort under 2022 behåller ditt frikort perioden ut. Först därefter går du in i den nya trappan.

Första gången du handlar läkemedel efter den 1 januari 2023 kan du få betala en engångssumma. Det beror på att taket och rabattstegen i högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet. De köp som du redan har gjort under innevarande högkostnadsperiod tar du med dig till den nya högkostnadstrappan.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. På Fass.se kan du själv se om ditt läkemedel ingår i förmånen.

Har du andra frågor som gäller förmånsreglerna kan du kontakta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) via registrator@tlv.se.

Nej, det finns flera högkostnadsskydd i Sverige. Högkostnadsskyddet för läkemedel och andra varor gäller endast för receptbelagda förmånsköp.

Frikort för öppenvårdsbesök gäller för all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet för öppenvårds besök.

Dina förmånsberättigade läkemedelsköp registreras automatiskt i högkostnadsdatabasen.

I tjänsten Läkemedelskollen kan du se ditt högkostnadsskydd och hur mycket du har betalat under högkostnadsperioden.

Om du inte har köpt ett förmånsberättigat läkemedel eller annan vara efter 1 januari 2023 så beräknas "kvar till frikort" i registerutdraget på uppgifter från den gamla högkostnadstrappan. Registerutdraget innehåller information som finns lagrad i högkostnadsdatabasen och tar inte hänsyn till höjningen av högkostnadsskyddet.

Nej, du kan hämta ut dina läkemedel på valfritt apotek i hela Sverige.

Nej, E-hälsomyndigheten har inte möjlighet att ta fram en kopia på apotekens kvitton.

Det är Försäkringskassan som utreder om du har rätt till svensk läkemedelsförmån. Kontakta Försäkringskassan med din frågeställning.