VGR är första regionen som är ansluten till Nationella läkemedelslistan

Västra Götalandsregionen (VGR) har påbörjat anslutningen till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. I första steget får regionens medarbetare möjlighet att läsa direkt i Nationella läkemedelslistan, så kallad läsbehörighet.

Den nya funktionaliteten införs successivt i det journalsystem som används av regionens sjukhus och ska enligt plan finnas på plats i berörda verksamheter i slutet av 2024. Det innebär att behöriga medarbetare i dessa verksamheter kan ta del av aktuell information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor direkt i sitt vårdinformationssystem.

– Det är med stor glädje vi tar rollen som pionjärer och som första region påbörjar anslutningen till Nationella läkemedelslistan. Det har varit ett starkt engagemang i projektgruppen och med gemensamma krafter har vi tagit detta i mål. Vi ser det som en språngbräda för att arbeta fram rutiner och arbetssätt, som även kan förenkla kommande införande när verksamheten framöver även ska skriva och korrigera direkt i läkemedelslistan, säger Yvonne Gottfridsson, projektledare för införandet på VGR.

VGR inför Nationella läkemedelslistan stegvis och nästa steg innebär att medarbetarna även kan skapa förskrivningar i läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten har samtidigt en dialog med VGR om anslutning av regionens övriga system.

– Vi fortsätter att ta stora steg framåt i införandet av Nationella läkemedelslistan. Det är glädjande att vi nu har första regionen som har påbörjat sin anslutning, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan är en rikstäckande informationskälla som ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Det är det första steget i en nationell digital infrastruktur.

Målet är att Nationella läkemedelslistan ska vara en självklar och gemensam informationskälla i en patients läkemedelsbehandling vilket leder till ökad patientsäkerhet. Alla vård- och apoteksaktörer ska vara fullt anslutna till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025.


Fler nyheter

Du som läst "VGR är första regionen som är ansluten till Nationella läkemedelslistan" kanske också är intresserad av dessa nyheter: