Nyheter

 1. Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

  När regelverket för utbyte ändras den 2 juni 2020, införs en övergångslösning för att hantera att uppgifter om förmån och smittskydd kan förmedlas från vård till apotek, enligt det ändrade regelverket.

 2. Lagen om nationell läkemedelslista skjuts fram till den 1 maj 2021

  Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.

 3. Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet

  Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd EES fortsätter att öka. Apoteken gjorde 50 procent fler EES-analyser under det första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.

 4. Digitala vårdtjänster allt viktigare verktyg för offentliga vårdgivare

  Hur ser utvecklingen inom e-hälsa ut i Sverige? En ny rapport från organisationerna bakom Vision e-hälsa 2025 visar att 1177 Vårdguidens e-tjänster är den största kontaktytan mellan sjukvården och landets invånare. Digitala vårdmöten, e-recept och journaler på nätet är också initiativ som skapar förutsättningar för e-hälsoutvecklingen.

 5. Tillfälliga tider för bemannad reception

 6. Ny funktion i EES stödjer apotekspersonal att begränsa uttag av läkemedel

  Nu kan apotekspersonal enklare se om kunder har flera recept på likvärdiga receptbelagda läkemedel. Det är ännu viktigare än tidigare sedan uttaget av läkemedel per kund begränsats med anledning av utbrottet av coronaviruset och covid-19.

 7. E-hälsomyndigheten deltar i Hack the Crisis

  Fredagen den 3 april startar Hack the Crisis – ett onlinehackathon som ska lösa utmaningar kopplade till coronakrisen.

 8. Giltighetstid införs för fullmakt för apoteksärenden inom vård- och omsorg

  Den 1 juni 2020 införs en giltighetstid på fyra år för fullmakter för apoteksärenden. Det innebär att vårdtagare som ger vårdenheter rätt att hämta ut deras läkemedel måste skapa en ny fullmakt vart fjärde år.

 9. Hämta ut läkemedel åt någon annan

  Du kan hjälpa till med en närståendes apoteksärenden, till exempel genom att få en fullmakt eller ta med bådas legitimation till ett apotek.

 10. Vägledning till användning av Nationella läkemedelslistan i vården

  Inom vården finns många frågor om hur Nationella läkemedelslistan (NLL) ska fungera och användas i praktiken. E-hälsomyndigheten har därför tagit fram en första vägledning till användning av NLL i vården.