Nyheter

 1. Digitala tjänster allt vanligare i hälso- och sjukvården men används mest av yngre

  E-hälsomyndigheten undersöker i samarbete med Statistikmyndigheten SCB invånarnas syn på digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten från den senaste mätningen visar att invånarna har accepterat digitala tjänster inom hälso- och sjukvård.

 2. Svårt att navigera i utbudet av hälsoappar

  E-hälsomyndigheten har kartlagt området hälsoappar och föreslår ett utvecklingsarbete för kvalitetssäkrade hälsoappar. Individer och vård- och omsorgsgivare har i dag svårt att veta vilka appar som går att lita på.

 3. Nu är e-recept huvudregel

  Från och med den 10 maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdande av recept till människa, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Det innebär att förskrivare som huvudregel inte får förskriva pappersrecept längre.

 4. Nyinrättad roll som chefsfarmaceut till Victoria Throfast

  E-hälsomyndigheten har utsett Victoria Throfast till chefsfarmaceut. Hon har arbetat med Nationella läkemedelslistan på E-hälsomyndigheten sedan omlokaliseringen till Kalmar.

 5. Max Herulf är E‑hälsomyndighetens nya chefsläkare

  E-hälsomyndigheten förstärker och tydliggör profilen som nationell expertmyndighet och tillsätter nu en chefsläkare. Den nya rollen axlas av Max Herulf som har arbetat på myndigheten sedan 2020.

 6. Fler än 15 miljoner covidbevis har hämtats ut

  Sedan i somras har över 15 miljoner covidbevis utfärdats i Sverige. Cirka 6,2 miljoner av Sveriges 10 miljoner invånare har hämtat ut ett vaccinationsbevis. Nu har regeringen beslutat att ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att tillhandahålla covidbevis fram till år 2023.

 7. Träffa E-hälsomyndigheten på Vitalis 2022

  På årets Vitalis den 17 – 19 maj medverkar E-hälsomyndigheten med ett tjugotal föredrag. Vi berättar om aktuella rättsfrågor, internationaliseringen inom e-hälsa samt möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata.

 8. Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på olika sätt

  Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa under 2021. E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst beskriver därmed en fortsatt trend från 2020. Uppföljningen är ett regeringsuppdrag och ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

 9. Behöver du ett nytt vaccinationsbevis inför utlandsresan?

  Kanske ska du resa utomlands under våren eller har börjat planera för sommarsemestern. För dig som bara har tagit två doser vaccin mot covid-19 kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos för att få ett nytt vaccinationsbevis.

 10. Fokusvecka på apotek ska minska risken för läkemedelskrockar

  Den 4–10 april fokuserar landets apotek extra på att upptäcka patienter som riskerar läkemedelsinteraktioner, att mediciner krockar med varandra. Farmaceuterna använder E-hälsomyndighetens beslutstöd Elektroniskt expertstöd, EES för att säkerställa att kundernas läkemedelsbehandling är lämplig.