Nyheter

 1. Svara på E‑hälsomyndighetens remisser om dosering och administreringssätt

  E-hälsomyndigheten ska bedöma om våra specifikationer om dosering och administreringssätt kan bli fastställda som nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS). Vi välkomnar dig som vill bidra till förbättrat informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på remisserna.

 2. Snart förfaller många apoteksfullmakter

  Den 1 juni 2024 är sista giltighetsdag för många fullmakter för apoteksärenden som sedan blir ogiltiga. Det beror på en lag som kom 2020 och som medför att en fullmakt för apoteksärenden gäller i längst fyra år. För den som även i fortsättningen vill ha hjälp med att utföra sina apoteksärenden är det enkelt skapa en ny fullmakt när den befintliga är på väg att bli ogiltig.

 3. E-hälsomyndigheten möter Natos krav

  Sverige är nu medlem i försvarsalliansen Nato. Det innebär en ny fas i den civila beredskapsplaneringen, där E-hälsomyndigheten är en av Sveriges 60 beredskapsmyndigheter.

 4. Årsredovisningen för 2023 speglar en myndighet i utveckling

  År 2023 fick E‑hälsomyndigheten flera nya regeringsuppdrag som syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård. Myndighetens instruktion ändrades också under året. I uppgifterna ingår nu att samordna regeringens satsningar på nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

 5. Samarbete allt viktigare för att göra hälsodata tillgängliga i hela vårdkedjan

  Det finns ett allt större engagemang i arbetet med att införa en nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg. Målet att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård både kommunal och regional samt för tandvård. Tomas Werngren, avgående vd för Kommuninvest och Mats Nilsson, avdelningschef på Forte har nyligen fått uppdrag av regeringen på området och E-hälsomyndigheten arbetar med ett förslag till färdplan för en nationell digital infrastruktur för vården.

 6. Allt fler väljer att kommunicera digitalt med vården

  Nio av tio invånare tycker att det är viktigt att kunna dela information om läkemedel på recept. Allt fler väljer också digitala tjänster för att kommunicera skriftligt med vården. Det visar resultaten från den senaste undersökningen som E-hälsomyndigheten genomfört, i samarbete med Statistikmyndigheten SCB.

 7. Milstolpe i införandet av Nationella läkemedels­listan – första aktörerna är anslutna

  Vårdföretaget Kry och Apotek Hjärtat har anslutit sina system till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. Genom anslutningen kan de två aktörerna ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel direkt i sina egna system. Nationella läkemedels­listan är det första steget i en nationell digital infrastruktur.

 8. Ny webbplats: AI för socialtjänsten

  Alla pratar om AI - hur kan vi använda AI inom socialtjänsten? På en nyligen lanserad webbplats kan du som arbetar med verksamhetsutveckling och innovation inom socialtjänsten få konkret hjälp med att komma igång med AI som en del av digitaliseringen.

 9. Covidbevis – en tjänst som kan användas i framtiden

  Under två års tid utfärdade E-hälsomyndigheten över 18 miljoner covidbevis till över sex miljoner personer. Covidbevisen infördes för att underlätta resor inom Europa under pandemin. Sedan den 1 juli 2023 utfärdas inga covidbevis i Sverige men E-hälsomyndigheten rekommenderar i slutrapporten att tjänsten för covidbevis hålls i beredskap även fortsättningsvis.

 10. Taket i högkostnadsskyddet blir högre vid årsskiftet

  Den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med 250 kronor, från 2 600 kronor till 2 850 kronor. Det är en effekt av att prisbasbeloppet för 2024 har höjts till 57 300 kronor.