Nyheter

 1. Myndigheter föreslår nationell lösning för digitalt vaccinationskort

  Ett digitalt vaccinationskort kan bli ett sätt att enkelt hålla reda på vilka vaccin en person har tagit. E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har nu förslag på hur Sveriges invånare kan få tillgång till det.

 2. Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel bör hämtas från apotekens system

  TLV, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt saknar idag uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel, vilket de behöver för att kunna utföra tillsyn, uppföljning samt prövning av licensläkemedel.

 3. Digitala lösningar för socialtjänst och kommunal vård och omsorg under coronakrisen

  Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar vi nu berättelser från kommuner runt om i Sverige.

 4. E-recepten nominerade till prestigefullt pris

  E-hälsomyndighetens e-recept har nominerats till priset Guldlänken. Syftet med priset är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer.

 5. Information om fullmakter översatt till de största språken

  Information om den förändrade hanteringen av fullmakter finns nu översatt till 13 språk. Den riktar sig till apotekskunder och finns på vår webbplats. Det är första gången E-hälsomyndigheten gör en så bred språksatsning.

 6. Connectathon nr 2 för Nationella läkemedelslistan den 16 juni 2020

  Tisdagen den 16 juni anordnar E-hälsomyndigheten ett virtuellt connectathon för Nationella läkemedelslistan. Ett Connectathon är ett tillfälle att tillsammans utforska och utveckla Nationella läkemedelslistans specifikation och se till att implementationer kan koppla upp sig.

 7. Säkrare och tryggare med samtycke och giltighetstid för apoteksfullmakter

  Det är viktigt att på ett smidigt och säkert sätt kunna hjälpa sina nära och kära med apoteksärenden. Ny hantering som införs den 1 juni 2020 påverkar den fullmakt som används för att hämta ut någon annans läkemedel både på fysiska apotek och på nätet.

 8. Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

  När regelverket för utbyte ändras den 2 juni 2020, införs en övergångslösning för att hantera att uppgifter om förmån och smittskydd kan förmedlas från vård till apotek, enligt det ändrade regelverket.

 9. Lagen om nationell läkemedelslista skjuts fram till den 1 maj 2021

  Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.

 10. Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet

  Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd EES fortsätter att öka. Apoteken gjorde 50 procent fler EES-analyser under det första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.