Nyheter

 1. Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

  ​Från och med den 1 januari 2019 höjs taket i högkostnadsskyddet till 2 300 kronor. Höjningen beror på att rabattstegen i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet som för 2019 har höjts till 46 500 kronor.

 2. Kalmar och eHälsomyndigheten lockar till flytt

  Tack vare eHälsomyndighetens etablering i Kalmar har 25 personer valt att flytta till Kalmar från andra ställen i landet. Kärlek, nyfikenhet och fina sommarminnen har också bidragit till tillskottet.

 3. Se SKL:s webbinarium om Nationella läkemedelslistan

  Den 7 december anordnade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Inera en livesänd webbsändning tillsammans med eHälsomyndigheten om införandet av Nationella läkemedelslistan. Nu finns webbinariet publicerat på SKL:s webbplats och det går därmed att se i efterhand.

 4. Nationella läkemedelslistan på 60 sekunder

  Den 11 december talar Magnus Åsén på It i vården-dagen om införandet av Nationella läkemedelslistan. Dagen hålls på Waterfront i Stockholm.

 5. eHälsomyndighetens tjänst för läkemedel nu i 1177 Vårdguiden

  Från och med den 28 november ersätts läkemedelstjänsterna i 1177 Vårdguiden med eHälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen.

 6. Status för anslutning via säker åtkomst

  eHälsomyndigheten har en ny åtkomstlösning till våra tjänster som flera aktörer inom vård och apotek nu håller på att anpassa sig till. Vi får många frågor och vill därför ge en bild av aktuellt läge och vad som gäller.

 7. Nordisk konferens i Storuman om vård på distans

  Den 20–21 november anordnar Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman en nordisk konferens om vård på distans. eHälsomyndigheten är medarrangör och finns på plats under de dagar konferensen pågår.

 8. Så involverar eHälsomyndigheten vården i Nationella läkemedelslistan

  – Vi vill på ett tydligt sätt arbeta tillsammans med hälso- och sjukvården i arbetet med Nationella läkemedelslistan. Just nu gör vi därför en särskild satsning för att bygga ett väl fungerande samarbete med vårdaktörerna i landstingen/regionerna och kommunerna samt deras systemleverantörer, säger Magnus Åsén, programledare för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten.

 9. Hur arbetar Norge med e-hälsa?

  Norge har två olika myndigheter som ansvarar för e-hälsoområdet. Den ena, Direktoratet för e-helse, ansvarar för nationell styrning och koordinering och har ansvar för att bland annat implementera politiken. Själva utvecklingen och förvaltningen av digitala lösningar sköts av en annan myndighet, Norsk helsenett.

 10. E-recept för djur nu över 80 procent

  Användningen av e-recept för djur fortsätter att öka. Det visar de senaste siffrorna från eHälsomyndigheten. Under oktober 2018 var 82 procent av recepten för läkemedel till djur e-recept, vilket kan jämföras med oktober 2017 då e-recepten stod för 76 procent.