Nyheter

 1. E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023

  EU-förordningen om covidbevis sträcker sig till den 30 juni 2023. Det innebär att E-hälsomyndigheten upphör med att utfärda covidbevis den 1 juli 2023.

 2. Europeiska nätverket för e-hälsa möts i Stockholm

  Den 1–2 juni står Sverige värd för eHealth Network-mötet. Nätverkets främsta syfte är att underlätta för patienter att få vård i ett annat EU-land. Traditionen bjuder att mötet genomförs i det land som är ordförande i EU:s ministerråd.

 3. Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS

  Nu finns två nya Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer i NGS‑tjänsten – E‑hälsomyndighetens katalog över e‑hälsospecifikationer.

 4. E-recepttjänsten fungerar igen

  E-hälsomyndighetens driftleverantör har under tisdagen haft störningar som påverkat e-recepttjänsten. Problemet är nu avhjälpt och tjänsten fungerar igen. Det innebär att det går att både förskriva och expediera e-recept. Du som är apotekskund kan nu hämta ut dina läkemedel på ditt apotek.

 5. Störningar i e-recepttjänsten

  E-hälsomyndigheten har för närvarande störningar som påverkar e-recepttjänsten i hela landet. Det gör att du som apotekskund inte kan hämta ut recept på apoteket. E-hälsomyndigheten beklagar det inträffade. Vi arbetar med felsökning och återkommer med mer besked så snart vi kan.

 6. Träffa E-hälsomyndigheten på Vitalis 2023

  E-hälsomyndighetens generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av invigningstalarna på årets Vitalis den 23-25 maj. Arbetet med hälsodata på EU-nivå och samarbeten för en gemensam digital infrastruktur i Sverige är några aktuella ämnen som E-hälsomyndigheten lyfter under konferensen.

 7. Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

  E-hälsomyndigheten har i april 2023 beslutat om ytterligare dispenser för SITHS-kort efter ansökningar från Inera. Inera har ansökt om två olika dispenser för att särskilja de olika orsakerna till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås.

 8. E-hälsomyndigheten samlar kunskap om digitalisering i ny tjänst

  Nu finns en ny söktjänst för att underlätta för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst och vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter.

 9. Fler barn ska få ökad möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet

  E-hälsomyndigheten har tillsammans med fyra andra myndigheter fått i uppdrag att arbeta fram hur ett statligt fritidskort för barn och unga ska fungera. Det handlar om en digital tjänst som ska göra det möjligt för fler barn och unga att delta i fritidsaktiviteter.

 10. Beredskapsapotek ska säkerställa tillgången till läkemedel vid kris

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E- hälsomyndigheten lämnar idag två delrapporter till regeringen om ett system med beredskapsapotek.