Nyheter

 1. Ökad användning av digitala tjänster under pandemiåret 2020

  Pandemin har medfört en ökad användning av vissa digitala tjänster inom vård och omsorg i Sverige. Det visar E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppföljningen gör som ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

 2. Nu startar årets EES-vecka – med fokus på att undvika dubbelmedicinering

  Den 19–25 april fokuserar Sveriges alla apotek lite extra på att upptäcka patienter med risk för att använda två läkemedel med samma verkan. Det är fjärde året i rad som Sveriges Apoteksförening anordnar en EES-vecka.

 3. Med Nationella läkemedelslistan får vården se dina recept – med din tillåtelse

  En aktuell och uppdaterad lista över recept, patienter som blir mer delaktiga i sin egen vård och större möjligheter att förebygga läkemedelsmissbruk. Tillsammans leder det till höjd patientsäkerhet och med Nationella läkemedelslistan ska det bli verklighet.

 4. Digitalisering och e-hälsa kan förbättra den psykiska hälsan

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området.

 5. Nu finns informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan för medarbetare i vården och på apoteken

  E-hälsomyndigheten har tagit fram ett nytt informationsmaterial om hur medarbetare inom hälso- och sjukvård respektive apotek påverkas när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. På E-hälsomyndighetens webbplats finns foldrar och affischer att sprida bland medarbetarna.

 6. Nu kan du gå webbutbildning om Nationella läkemedelslistan

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en webbutbildning om vad som händer när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj 2021. Utbildningen ”Lär känna Nationella läkemedelslistan” vänder sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård eller på apotek.

 7. Vision e-hälsa 2025 diskuteras på regional e-hälsokonferens i Östergötland

  Den 26 mars arrangeras en regional e-hälsokonferens i Östergötland som tar avstamp i Vision e-hälsa 2025 och dess strategi för 2020–2022. Värdar är Region Östergötland och kommuner med stöd från E-hälsomyndigheten.

 8. Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

  E-hälsomyndigheten har beslutat om ytterligare en dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Tiden för att uppgradera SITHS-korten förlängs till den 31 december 2021.

 9. Fem år med Vision e-hälsa 2025

  År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Som ansvariga för att samordna regeringens satsningar på e-hälsa bidrar E-hälsomyndighetens arbete till att uppfylla Vision e-hälsa 2025.

 10. Intensivt arbete med vaccinationsintyg i EU

  Som en del i arbetet med att ta fram ett svenskt vaccinationsintyg för covid-19 har E-hälsomyndigheten bevakat och framfört svenska ståndpunkter i det arbete som pågår på EU-nivå.