Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

E-hälsomyndigheten har i april 2023 beslutat om ytterligare dispenser för SITHS-kort efter ansökningar från Inera. Inera har ansökt om två olika dispenser för att särskilja de olika orsakerna till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås.

E-hälsomyndighetens beslut gäller:

  • SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3, för personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress (cirka 500 stycken). Dessa tillåts som längst till den 31 mars 2025.
  • SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3 (cirka 35 000 stycken). Dessa tillåts som längst till den 31 mars 2025.

Besluten gäller samtliga aktörer som är anslutna till E-hälsomyndighetens tjänster. Besluten gäller för de tjänster som ingår i versionspaket 17.1. I E‑hälsomyndighetens handbok finns detaljerad information om vilka tjänster om omfattas av besluten, länk finns under Läs mer. Besluten gäller inte för åtkomst till Nationell läkemedelslista, via versionspaket 21, eller myndighetens övriga e‑tjänster som kräver tillitsnivå 3 eller högre, exempelvis Förskrivningskollen.

Det finns i dag totalt cirka 550 000 SITHS-kort i Sverige.


Fler nyheter

Du som läst "Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort" kanske också är intresserad av dessa nyheter: