E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023

EU-förordningen om covidbevis sträcker sig till den 30 juni 2023. Det innebär att E-hälsomyndigheten upphör med att utfärda covidbevis den 1 juli 2023.

WHO meddelade i maj sin bedömning att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Därmed förlängs inte EU-förordningen om covidbevis.

I och med att lagstöd för att utfärda covidbevis inte längre finns i Sverige från den 1 juli 2023, upphör E‑hälsomyndigheten att utfärda bevisen den dagen. 

Få länder har inreseregler med anledning av covid-19

Covidbevisen infördes för att underlätta resor i Europa. Det finns tre typer av covidbevis: vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis. Covidbevisen gäller vid resor inom EU samt andra länder i världen som anslutit sig till EU:s covidbevis. Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa.

Utanför EU/EES finns länder som fortfarande har inreseregler med anledning av covid-19. Därför är det viktigt att undersöka vad som gäller i landet du ska åka till. Om du redan har ett covidbevis som är giltigt kan du använda det till dess att giltighetstiden går ut.

Fram till och med den 30 juni kan du hämta ut ett nytt vaccinationsbevis för att förlänga giltighetstiden. Därefter kan du vända dig till din vårdgivare för att få information eller intyg om att du är vaccinerad. Vänd dig i första hand till den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Över 18 miljoner covidbevis

Den 1 juli 2021 öppnade E-hälsomyndigheten tjänsten Covidbevis.se. Sedan dess har vi utfärdat över 18 miljoner covidbevis, i form av vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis.

Fram till den 30 juni 2023 fortsätter vi att utfärda alla tre covidbevisen.


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023" kanske också är intresserad av dessa nyheter: