Nyheter

 1. Nationell samordning underlättar utbyte av information i socialtjänst, hälso- och sjukvård

  I delrapporten som E-hälsomyndigheten tagit fram, ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård.

 2. Upptäck en av ingångarna till Nationella läkemedelslistan på Vitalis

  På det digitala Vitalis den 25-26 augusti ger E-hälsomyndigheten en förhandstitt på det som ska bli Förskrivningskollen – en webbingång till Nationella läkemedelslistan. Andra spännande ämnen är Vision e-hälsa 2025 – hur det gått och vad som är på gång framåt, samt e-hälsosamverkan i EU, digitalisering i kommuner och e-hälsa ur individens perspektiv.

 3. Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

  E-hälsomyndigheten har under våren utvecklat formerna för samverkan med de vård- och apoteksaktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Arbetet bedrivs från och med hösten 2020 i två olika spår. Anmäl senast 25 augusti vilket spår ni önskar delta i.

 4. Plan för insatser ska snabba på utvecklingen av e‑hälsa

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter har enats om en konkret genomförandeplan utifrån strategin 2020-2022 för Vision e-hälsa 2025. Det är första steget mot en gemensam nationell utvecklingsportfölj som kontinuerligt kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala omställningen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

 5. Lagändringar föreslås för utbyte av patientöversikter över landsgränser

  Hur ska journalinformation delas över landsgränser på ett säkert sätt när en patient är i behov av vård utomlands? E-hälsomyndigheten redovisar flera förslag i en rapport till regeringen.

 6. Myndigheter föreslår nationell lösning för digitalt vaccinationskort

  Ett digitalt vaccinationskort kan bli ett sätt att enkelt hålla reda på vilka vaccin en person har tagit. E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har nu förslag på hur Sveriges invånare kan få tillgång till det.

 7. Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel bör hämtas från apotekens system

  TLV, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt saknar idag uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel, vilket de behöver för att kunna utföra tillsyn, uppföljning samt prövning av licensläkemedel.

 8. Digitala lösningar för socialtjänst och kommunal vård och omsorg under coronakrisen

  Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar vi nu berättelser från kommuner runt om i Sverige.

 9. E-recepten nominerade till prestigefullt pris

  E-hälsomyndighetens e-recept har nominerats till priset Guldlänken. Syftet med priset är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer.

 10. Information om fullmakter översatt till de största språken

  Information om den förändrade hanteringen av fullmakter finns nu översatt till 13 språk. Den riktar sig till apotekskunder och finns på vår webbplats. Det är första gången E-hälsomyndigheten gör en så bred språksatsning.