Nyheter

 1. Två vägar för säker anslutning till eHälsomyndighetens tjänster

 2. Resultat av digital pilot: Team för tjänstedesign bildas mellan Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten

  Myndigheternas utformning av kunskapsstöd är inte optimal för primärvården, och myndigheterna behöver bli bättre på att samordna sig. Så är upplevelsen för personer som arbetar regionalt med kunskapsstöd till primärvården, enligt slutrapporten för en myndighetsgemensam digital pilot.

 3. Frukostseminarium om Nationella läkemedelslistan 28 mars

  Välkommen till ett frukostseminarium den 28 mars om vad Nationella läkemedelslistan innebär för patienterna.

 4. Anders Sylvan blir senior rådgivare för Nationella läkemedelslistan

  Läkaren Anders Sylvan är ny senior rådgivare i programmet för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten. Anders Sylvan är kirurg och har lång erfarenhet från ledande befattningar i vården. Med sin kunskap om hela e-hälsodomänen blir Anders ett värdefullt stöd i arbetet med Nationella läkemedelslistan.

 5. Statistikleveranser fortsätter så länge konsekvensanalys pågår

  eHälsomyndigheten har gjort ett rättsligt ställningstagande som resulterar i inskränkningar i vissa löpande utlämnanden av statistikuppgifter samt de mest detaljrika abonnemangen i Concise i de fall juridisk grund för utlämnandet saknas. De aktuella inskränkningarna skulle införts vid månadsskiftet februari/mars, men denna tidpunkt flyttas nu fram.

 6. Olämplig förskrivning av narkotika minskar med Nationella läkemedelslistan

 7. eHälsomyndigheten förändrar direktåtkomst till receptinformation via e-handel för att värna tonåringars integritet

  eHälsomyndigheten har mottagit ett flertal skrivelser som ifrågasätter vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars uppgifter i eHälsomyndighetens register. Med anledning av dessa ärenden utreder myndigheten frågan om direktåtkomst till tonåringars receptinformation när man loggar in på ett apoteks webbplats. Vi har även inlett en dialog med apoteksaktörerna för att gemensamt förbereda nödvändiga förändringar.

 8. Företag informeras om nya former för statistikleveranser

 9. Se seminarium om Nationella läkemedelslistan

  Vill du veta mer om vad Nationella läkemedelslistan är och vad som händer i arbetet framöver? Då kan du titta på det senaste ”Seminarium 2025” på Vision e-hälsa 2025:s webbplats.

 10. Förskrivning med utbytesgrupper intressant för Nationella läkemedelslistan

  Representanter för olika professioner inom vården skrev nyligen på DN Debatt att det borde gå att använda ett eget namn för varje läkemedelsgrupp som får bytas ut mot varandra vid förskrivning av läkemedel. Detta skulle minska risken för felbehandlingar menade artikelförfattarna. I dag är det inte möjligt, men frågan är relevant för arbetet med Nationella läkemedelslistan.