Nyheter

 1. Svårt att navigera i utbudet av hälsoappar

  E-hälsomyndigheten har kartlagt området hälsoappar och föreslår ett utvecklingsarbete för kvalitetssäkrade hälsoappar. Individer och vård- och omsorgsgivare har i dag svårt att veta vilka appar som går att lita på.

 2. Nu är e-recept huvudregel

  Från och med den 10 maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdande av recept till människa, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Det innebär att förskrivare som huvudregel inte får förskriva pappersrecept längre.

 3. Nyinrättad roll som chefsfarmaceut till Victoria Throfast

  E-hälsomyndigheten har utsett Victoria Throfast till chefsfarmaceut. Hon har arbetat med Nationella läkemedelslistan på E-hälsomyndigheten sedan omlokaliseringen till Kalmar.

 4. Max Herulf är E‑hälsomyndighetens nya chefsläkare

  E-hälsomyndigheten förstärker och tydliggör profilen som nationell expertmyndighet och tillsätter nu en chefsläkare. Den nya rollen axlas av Max Herulf som har arbetat på myndigheten sedan 2020.

 5. Träffa E-hälsomyndigheten på Vitalis 2022

  På årets Vitalis den 17 – 19 maj medverkar E-hälsomyndigheten med ett tjugotal föredrag. Vi berättar om aktuella rättsfrågor, internationaliseringen inom e-hälsa samt möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata.

 6. Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på olika sätt

  Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa under 2021. E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst beskriver därmed en fortsatt trend från 2020. Uppföljningen är ett regeringsuppdrag och ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

 7. Fokusvecka på apotek ska minska risken för läkemedelskrockar

  Den 4–10 april fokuserar landets apotek extra på att upptäcka patienter som riskerar läkemedelsinteraktioner, att mediciner krockar med varandra. Farmaceuterna använder E-hälsomyndighetens beslutstöd Elektroniskt expertstöd, EES för att säkerställa att kundernas läkemedelsbehandling är lämplig.

 8. Kunskapsstöd ska skynda på digitaliseringen men behöver bli mer konkreta

  Inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns många kunskapsstöd inom e-hälsa. Stöden ska bidra till en ökad digitaliseringstakt och kan vara utformade som till exempel utbildningsmaterial och vägledningar. I en ny fokusrapport beskriver E hälsomyndigheten vilka kunskapsstöd som finns i dag och hur behovet av fler stöd ser ut.

 9. Så bidrar E-hälsomyndigheten till ökad användning av hälsodata

  De senaste åren har E-hälsomyndigheten genom flera regeringsuppdrag bidragit till att öka tillgången och användningen av hälsodata. I en rapport beskriver E-hälsomyndigheten hur vi bidrar till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och genomförandet av den nationella life science-strategin.

 10. E-hälsomyndighetens årsredovisning speglar ett intensivt 2021

  Det gångna året var intensivt för E-hälsomyndigheten med leveranser av flera viktiga tjänster. Covid-19-pandemin har inneburit nya uppdrag samtidigt som den har medfört ett förändrat arbetssätt. Det framgår av årsredovisningen för 2021.