Nyheter

 1. ”Säker tillgång till ett fungerade system är helt prioriterat”

  Nationella läkemedelslistan måste fungera för alla anställda i vården, även för dem som inte ligger i framkant med sin it-kompetens. När systemen ska testas inför starten är det bra att ha den gruppen i fokus. Det hoppas Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, it och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.

 2. "Nationella läkemedelslistan mer än bara en it-lösning"

  Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för vården, omsorgen, apoteken och patienten? E-hälsomyndigheten har träffat representanter från Sveriges Apoteksförening och Sveriges läkarförbund. Först ut är Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, som betonar att det handlar om att förändra synen på vad läkemedel är. Nationella läkemedelslistan finns till för patienten, menar han.

 3. E-hälsomyndighetens tjänster åter i full drift

  Arbetet är nu färdigt och alla tjänster är åter i full drift från och med klockan 22.30.

 4. Seminarium om Nationella läkemedelslistan 17 oktober

  Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla och vård och apotek kan därefter påbörja sin anslutning till det nya registret. Välkomna till ett frukostseminarium där vi berättar om det pågående arbetet med att utveckla Nationella läkemedelslistan.

 5. Anmäl dig till Nationella e-hälsodagen!

  I dag öppnar anmälan till Nationella e-hälsodagen som går av stapeln tisdagen den 3 december 2019. Välkommen till en inspirerande dag med Vision e-hälsa 2025 i fokus.

 6. Digitala vaccinationskort kan bli verklighet

  E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ska tillsammans göra en förstudie om hur personer digitalt kan få samlad information om alla sina vaccinationer.

 7. Rundabordssamtal om e-hälsa i Berlin

  Den 2 september arrangerade Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten ett rundabordssamtal i Berlin med fokus på e-hälsa tillsammans med det tyska hälsoministeriet och näringsministeriet.

 8. Slutrapport om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

  E-hälsomyndigheten har tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) haft i uppdrag att analysera och lämna förslag som syftar till att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn. Den 16 augusti lämnades slutrapporten till regeringen.

 9. Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

  Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

 10. Se debatten om förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

  Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet i juni 2020? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten?