Nyheter

 1. E‑hälsomyndigheten föreslår sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister

  Nu har E‑hälsomyndigheten slutredovisat förstudien om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I slutrapporten finns flera förslag som förväntas bidra till en mer sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister och som även kan komma till bredare användning inom hälsa, vård, omsorg och för forskning.

 2. Svara på E-hälsomyndighetens remiss: Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg

  E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra tillgången till nationella grunddata inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss.

 3. E-hälsomyndigheten medverkar på Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

  Generaldirektör Gunilla Nordlöf och medarbetare från E-hälsomyndigheten föreläser på konferensen, MVTe – mötesplats Välfärdsteknologi och e-Hälsa 2023 den 25 och 26 januari på Kistamässan i Stockholm. Det finns också möjlighet att träffa oss i vår monter på mässan, där vi gärna pratar e-hälsa.

 4. Framsteg i arbetet med Ena – Sveriges digitala infrastruktur

  Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, Ena, kräver långsiktig finansiering och ett gemensamt rättsligt stöd. Det skriver myndigheten Digg i sin slutrapport till regeringen. E-hälsomyndigheten har deltagit i arbetet som leds av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

 5. E-hälsomyndigheten bidrar till arbetet med ett gemensamt hälsodataområde i EU

  EU-projektet X-eHealth, som ska förbereda för att nya informationsmängder ska kunna delas säkert över landsgränser, är nu avslutat. E-hälsomyndigheten har, tillsammans med Italien, lett ett arbete om arkitektur och infrastruktur för de nya informationsmängderna.

 6. Nytt sätt att sammanställa statistik förenklar miljöforskning

  E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket har tillsammans tagit fram en ny beräkningsmodell för att sammanställa statistik om aktiva läkemedelssubstanser som har expedierats på apotek. Statistiken kan forskare använda för att bedöma vilka aktiva substanser som kan uppnå halter i miljön som utgör en miljörisk.

 7. E-hälsomyndigheten lyfter risker och kostnader i remissvar om Nationella läkemedelslistan

  I ett utkast till proposition föreslår regeringen att kravet på anslutning till Nationella läkemedelslistan skjuts fram ytterligare – nytt datum är den 1 december 2025. E-hälsomyndigheten tillstyrker propositionens förslag.

 8. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

  Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nyligen gick startskottet för den globala antibiotikaveckan, en vecka då antibiotikaresistens uppmärksammas i Sverige och andra länder.

 9. Var med och utveckla våra tjänster – delta i en undersökning!

  Vi söker nu deltagare till ett användningstest av en ny version av e-tjänsten Läkemedelskollen. Syftet med användningstestet är att få förslag på hur vi kan göra receptlistan enklare att förstå.

 10. Lärdomar från covidbevis visar på vikten av samlad digital vaccinationsinformation

  Erfarenheter från arbetet med covidbevis har aktualiserat behovet av ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Det skriver E‑hälsomyndigheten i en rapport till regeringen.