Nationellt råd ska underlätta delning av data inom hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten bjuder nu in till Nationellt råd för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg. I korthet innebär interoperabilitet att göra det möjligt att dela data.

Med ökad möjlighet att dela data minskar administration och med tillgång till data frigörs tid för vårdprofessioner. Samtidigt som Sveriges beredskap vid en kris ökar när data enklare kan delas och sammanställas.

Den främsta uppgiften för Nationellt råd för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg är att identifiera och prioritera nationella behov av standardisering.

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att samordna och underlätta arbetet med att ta fram nationella standarder som är prioriterade i sektorn.

- Jag ser fram emot att samarbetet i rådet kommer på plats så att vi kan ta ytterligare steg och göra det möjligt att ta vara på de fördelar som finns med att dela data. Det ger oss bättre beslutsunderlag, minskad administration och möjlighet till innovation. Det kommer att gynna sektorn i stort, vårdprofessionerna och inte minst patienterna, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Rådet kommer att ha en bred representation från aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn. Representanter håller på att utses och rådets första möte kommer att hållas efter sommaren.

Annemieke Ålenius, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten kommer som rådets ordförande leda dess arbete.