Nyheter

 1. E-recepttjänsterna fungerar igen

  E-hälsomyndigheten har under lördag förmiddag haft störningar som påverkat e-recepttjänsterna. Problemet är nu avhjälpt och e-recepttjänsterna fungerar igen.

 2. Se filmer från Studio e-hälsa  på Vitalis 2019

  Missade du årets Vitalis i Göteborg? Då kan du nu ta del av E-hälsomyndighetens aktiviteter i montern Studio e-hälsa genom fyra filmer. Studio e-hälsa, som delades av E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Inera AB, bjöd på ett intressant monterprogram med till exempel seminarier, rundabordssamtal och utfrågningar.

 3. Ny broschyr: Våga tala om psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa en ny informationsskrift som riktar sig till äldre personer och närstående.

 4. Samarbete möjliggör Nationella läkemedelslistan – viktig information för alla aktörer om tidplanen framåt

  Regioner och kommuner, liksom övriga vårdgivare inklusive tandvård samt apotek och veterinärer, behöver senast den 1 maj 2020 ha anpassat sina system för att fortsatt ha tillgång till e-recepttjänsterna när Nationella läkemedelslistan träder i kraft.

 5. Tips för att komma igång med anslutningen till Nationella läkemedelslistan

  eHälsomyndigheten har tagit fram en reportagefilm som vänder sig till de aktörer som ska ansluta sig till Nationella läkemedelslistan.

 6. Förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

  eHälsomyndigheten bjuder in till ett seminarium i Almedalen för att diskutera hur Nationella läkemedelslistan innebär förändrade arbetssätt i vården och på apoteken. Seminariet äger rum måndagen den 1 juli i Läkartidningens tält.

 7. Nationella e-hälsodagen 2019 – Save the date

  eHälsomyndigheten arrangerar Nationella e-hälsodagen den 3 december 2019 i Stockholm.

 8. Direktåtkomst till tonåringars e-recept för vårdnadshavare togs bort den 11 april

  Från den 11 april 2019 fungerar apotekens e-tjänster och e-handel för vårdnadshavare på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare. Det innebär att vårdnadshavare till tonåringar i åldern 13–17 år inte längre automatiskt kan titta på och beställa sin tonårings läkemedel via apotekens e-handel (så kallad direktåtkomst).

 9. eHälsomyndigheten på Vitalis 2019

  Under Vitalis den 21-23 maj i Göteborg är eHälsomyndigheten på plats med ett aktivt deltagande, både i montern Studio e-hälsa och i det stora programmet.

 10. Högre säkerhetskrav från 1 maj 2020 för vårdgivare och apotek som använder e-recepttjänster

  eHälsomyndigheten höjer säkerheten i sina it-system och register. Regioner, kommuner, övriga vårdgivare inklusive tandvård samt apotek och veterinärer behöver senast den 1 maj 2020 anpassa sina system till de nya kraven. Detta för att fortsatt ha tillgång till e-recepttjänsterna när Nationella läkemedelslistan träder i kraft.