Nyheter

 1. Nu blir läkemedelsanvändningen bättre för gravida och ammande kvinnor

  Farmaceuter på landets öppenvårdsapotek använder E-hälsomyndighetens Elektroniskt expertstöd (EES) som stöd för att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel. Nu ger EES även information om hur läkemedlen påverkar fostret under graviditeten och barnet som ammas.

 2. E-hälsomyndigheten ska undersöka om fler vaccinerade grupper kan få covidbevis

  Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att undersöka möjligheten till en så kallad manuell rutin för utfärdande av covidbevis i de fall där ordinarie rutiner inte fungerar. Exempelvis till svenskar som vaccinerats i tredjeland men som flyttat tillbaka till Sverige eller vistas här under en längre tid.

 3. Fler än tre miljoner covidbevis utfärdade

  1 juli blev det möjligt att hämta covidbevis i form av vaccinationsbevis. Därefter har även testbevis (bevis på negativt covid-19-test) samt tillfrisknandebevis (bevis på ett tidigare positivt covid-19-test) lanserats.

 4. Fel i testbevis: Så gör du om du har ett testbevis där ditt mellannamn saknas

  Under en period har E-hälsomyndigheten inte kunnat skapa testbevis på ett korrekt sätt för personer som har mellannamn (extra efternamn). Mellannamnet har inte kommit med i testbeviset.

 5. Tillfrisknandebevis för resor behövs inte för den som är vaccinerad

  Nu finns den tredje typen av covidbevis, tillfrisknandebevis, tillgängligt för den som ska resa. EU:s regler för hur tillfrisknandebevis ska vara utformat gör att få personer i Sverige kommer i fråga för ett sådant bevis. Endast den som provtagits av utbildad vårdpersonal med ett så kallat NAAT-test kan omfattas.

 6. Möjligt att få ett covidbevis på negativt test

  Nu går det att få covidbevis som visar att du har testat negativt för covid-19. Bevisen kan användas för resor i Europa. På E-hälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterad lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis.

 7. 15 000 invånare får enkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

  I början av augusti skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut E-hälsomyndighetens invånarenkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enkäten skickas till 15 000 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet.

 8. En miljon covidbevis har hämtats ut

  Ett covidbevis underlättar för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har vaccinerats mot covid-19. På mindre än en vecka har över en miljon bevis hämtats ut.

 9. Så gör du om doser saknas i ditt covidbevis

  Det kan finnas flera orsaker till att du inte ser alla dina doser. Så här ska du göra om någon dos saknas i ditt covidbevis.

 10. Saknade vaccindoser i covidbevis – fel har identifierats

  Torsdagen den 1 juli öppnade tjänsten Covidbevis.se. Under det första dygnet har cirka 545 000 covidbevis laddats ned. I en mindre andel har vaccindoser saknats – till exempel har bara en dos synts, trots att personen har vaccinerat sig två gånger. Nu har Region Stockholm identifierat ett tekniskt fel i filöverföringen och liknande fel undersöks i andra regioner.