Nyheter

 1. Recepttjänsterna fungerar igen

  Under lördagseftermiddagen drabbades e-recepttjänsterna av störningar. Apoteken kunde under drygt en timme inte expediera läkemedel till sina kunder.

 2. Bedömningskriterier för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer är fastställda

  E-hälsomyndigheten har fastställt kriterier som ska användas vid bedömning av e-hälsospecifikationer. Därigenom blir det möjligt för e-hälsospecifikationer att få status som nationella och gemensamma – NGS.

 3. Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

  Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.

 4. Nationella läkemedelslistan ger nya möjligheter att förhindra missbruk av läkemedel

  Lagen om nationell läkemedelslista ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att se alla recept en patient har, oavsett var de har förskrivits. Det minskar bland annat risken för att en patient kan vilseleda flera läkare att förskriva samma narkotikaklassade läkemedel.

 5. Fokus på hälsodata i E‑hälsomyndighetens fjärde årsrapport

  Hur ska hälsodata göras tillgänglig för hälso- och sjukvården och hur kan den användas? Det är temat för E-hälsomyndighetens nya årsrapport.

 6. Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

  E-hälsomyndigheten har i december 2021 beslutat om ytterligare dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Ansökan omfattade tre olika dispenser för att särskilja orsaker till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås.