Nyheter

 1. Connectathon nr 2 för Nationella läkemedelslistan den 16 juni 2020

  Tisdagen den 16 juni anordnar E-hälsomyndigheten ett virtuellt connectathon för Nationella läkemedelslistan. Ett Connectathon är ett tillfälle att tillsammans utforska och utveckla Nationella läkemedelslistans specifikation och se till att implementationer kan koppla upp sig.

 2. Säkrare och tryggare med samtycke och giltighetstid för apoteksfullmakter

  Det är viktigt att på ett smidigt och säkert sätt kunna hjälpa sina nära och kära med apoteksärenden. Ny hantering som införs den 1 juni 2020 påverkar den fullmakt som används för att hämta ut någon annans läkemedel både på fysiska apotek och på nätet.

 3. Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

  När regelverket för utbyte ändras den 2 juni 2020, införs en övergångslösning för att hantera att uppgifter om förmån och smittskydd kan förmedlas från vård till apotek, enligt det ändrade regelverket.

 4. Lagen om nationell läkemedelslista skjuts fram till den 1 maj 2021

  Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.

 5. Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet

  Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd EES fortsätter att öka. Apoteken gjorde 50 procent fler EES-analyser under det första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.

 6. Digitala vårdtjänster allt viktigare verktyg för offentliga vårdgivare

  Hur ser utvecklingen inom e-hälsa ut i Sverige? En ny rapport från organisationerna bakom Vision e-hälsa 2025 visar att 1177 Vårdguidens e-tjänster är den största kontaktytan mellan sjukvården och landets invånare. Digitala vårdmöten, e-recept och journaler på nätet är också initiativ som skapar förutsättningar för e-hälsoutvecklingen.

 7. Tillfälliga tider för bemannad reception

 8. Ny funktion i EES stödjer apotekspersonal att begränsa uttag av läkemedel

  Nu kan apotekspersonal enklare se om kunder har flera recept på likvärdiga receptbelagda läkemedel. Det är ännu viktigare än tidigare sedan uttaget av läkemedel per kund begränsats med anledning av utbrottet av coronaviruset och covid-19.

 9. E-hälsomyndigheten deltar i Hack the Crisis

  Fredagen den 3 april startar Hack the Crisis – ett onlinehackathon som ska lösa utmaningar kopplade till coronakrisen.

 10. Giltighetstid införs för fullmakt för apoteksärenden inom vård- och omsorg

  Den 1 juni 2020 införs en giltighetstid på fyra år för fullmakter för apoteksärenden. Det innebär att vårdtagare som ger vårdenheter rätt att hämta ut deras läkemedel måste skapa en ny fullmakt vart fjärde år.