Nyheter

 1. Nytt rekord under årets EES-vecka – med fokus på att undvika dubbelmedicinering

  Årets EES-vecka på Sveriges apotek slog nytt rekord. Nästan en halv miljon gånger använde farmaceuterna. Elektroniskt expertstöd, EES, under fokusveckan som hade temat att undvika dubbelmedicinering.

 2. Från den 1 maj gäller lagen om nationell läkemedelslista

  Den 1 maj trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag introducerade E-hälsomyndigheten det nya registret Nationella läkemedelslistan. Detta innebär flera nyheter för vården, apoteken och privatpersoner under en period på två år framåt.

 3. Apoteksaktörsavgiften för human oförändrad under 2021 men avgiften för djur höjs den 1 juli

  E-hälsomyndigheten höjer avgiften som apoteksaktörer betalar för förskrivningar till djur, medan avgiften för human är oförändrad under 2021. Till hösten kommer myndigheten att gå ut med en ändringsföreskrift kopplat till en nödvändig höjning av avgift human för 2022.

 4. Covidbeviset ska underlätta utlandsresan

  Snart kan resandet inom EU underlättas. Med hjälp av e-tjänsten Covidbevis ska invånare kunna få ett bevis på att de är vaccinerade. Tjänsten väntas lanseras i juni.

 5. Förskrivningskollen lanseras den 1 maj

  Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag införs de första funktionerna i den digitala tjänsten Förskrivningskollen.

 6. Ökad användning av digitala tjänster under pandemiåret 2020

  Pandemin har medfört en ökad användning av vissa digitala tjänster inom vård och omsorg i Sverige. Det visar E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppföljningen gör som ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

 7. Nu startar årets EES-vecka – med fokus på att undvika dubbelmedicinering

  Den 19–25 april fokuserar Sveriges alla apotek lite extra på att upptäcka patienter med risk för att använda två läkemedel med samma verkan. Det är fjärde året i rad som Sveriges Apoteksförening anordnar en EES-vecka.

 8. Med Nationella läkemedelslistan får vården se dina recept – med din tillåtelse

  En aktuell och uppdaterad lista över recept, patienter som blir mer delaktiga i sin egen vård och större möjligheter att förebygga läkemedelsmissbruk. Tillsammans leder det till höjd patientsäkerhet och med Nationella läkemedelslistan ska det bli verklighet.

 9. Digitalisering och e-hälsa kan förbättra den psykiska hälsan

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området.

 10. Nu finns informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan för medarbetare i vården och på apoteken

  E-hälsomyndigheten har tagit fram ett nytt informationsmaterial om hur medarbetare inom hälso- och sjukvård respektive apotek påverkas när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. På E-hälsomyndighetens webbplats finns foldrar och affischer att sprida bland medarbetarna.