Ta chansen att påverka digitala tjänster inom hälso- och sjukvård

Den här veckan skickar Statistikmyndigheten SCB ut E-hälsomyndighetens enkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. 15 000 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet får enkäten i sin digitala eller vanliga brevlåda.

Användningen av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården ökar bland invånarna. E‑hälsomyndighetens undersökning från 2021 visade att fler söker hälsorelaterad information på nätet, har videomöte med vårdpersonal eller skickar sina mätvärden digitalt till vården jämfört med två år innan.

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att följa digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och genomför därför en undersökning bland invånarna vartannat år. Syftet är att ta reda på hur användningen och behoven av digitala tjänster förändras över tid men också att mäta invånarnas attityder till digitalisering.

– Genom undersökningen får vi kunskap som kan bidra till den fortsatta utvecklingen på området. Senast såg vi till exempel att nästan var femte invånare tycker att hälso‑ och sjukvårdens digitala tjänster är svåra att använda. Samtidigt finns det ett stort intresse för tjänster som gör det möjligt att ta del av uppgifter om den egna hälsan, säger Derya Akcan, utredare på E-hälsomyndigheten.

Med digitala tjänster avses appar och webbplatser som invånare kan använda för att hantera sin hälsa och vård via internet. Det kan till exempel handla om att läsa sin journal eller ta kontakt med hälso- och sjukvården via nätet för att boka tid eller förnya recept.

 

Om undersökningen

Statistikmyndigheten SCB genomför undersökningen på uppdrag av E‑hälsomyndigheten under augusti till slutet av oktober 2023.

Enkäten kan besvaras antingen digitalt eller på papper. Vid det första utskicket skickas ett brev med inloggningsuppgifter till webbenkäten.

Resultatet presenteras på E‑hälsomyndighetens webbplats under det första kvartalet 2024.

Vill du veta mer, kontakta derya.akcan@ehalsomyndigheten.se