Gemensam digital infrastruktur gynnar forskning och innovation

Att ta vara på och möjliggöra användning av hälsodata är en förutsättning för forskning och innovation inom precisionsmedicin. Sverige och Europa behöver gemensamt ta sig an denna uppgift.

– Sverige och Europa behöver gemensamt ta sig an denna uppgift. Det är avgörande att vi har en digital infrastruktur som möjliggör säker och effektiv tillgång till hälsodata, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Ett av målen i Sveriges nationella life-science strategi är att vara ett föregångsland när det gäller att implementera individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården. Vi har i dag tillgång till stora mängder hälsodata som kan bidra till större och mer detaljerad förståelse för både sjukdom och hälsa.

Den 26 och 27 juni samlades Europas främsta aktörer inom life science-sektorn i Stockholm, på temat precisionsmedicin. Konferensen arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU.

Möjligheter och utmaningar

Precisionsmedicin, det vill säga skräddarsydd prevention, diagnos och behandling, innebär stora möjligheter att minska sjukdom och rädda liv. Med nya möjligheter följer även utmaningar, en av dem är att hantera hälsodata, nationellt och inom EU.

– Det är avgörande med hög kvalitet i datadriven forskning och innovation inom hälsa- och sjukvård. För att uppnå detta behöver vi säkerställa att vi har en digital infrastruktur, nationellt och internationellt, som möjliggör säker och effektiv tillgång till hälsodata. Vi behöver också ett gemensamt juridiskt ramverk och tillgång till data av god kvalitet. Detta kan vi bara uppnå genom gräns- och sektorsöverskridande samarbete, säger Gunilla Nordlöf.

Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket, Johan Modin, generaldirektör Etikprövningsnämnden, Gunilla Nordlöf, generaldirektör E-hälsomyndigheten och Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova samtalar på en scen
Den 26–27 juni samlades Europas främsta aktörer inom life science-sektorn för att belysa vikten av forskning och innovation inom precisionsmedicin, en central fråga för hälso- och sjukvård i hela Europa. Generaldirektör Gunilla Nordlöf deltog bland annat i panelsamtal som kretsade kring vikten av samarbete för att möta gemensamma utmaningar. Från vänster: Björn Eriksson, generaldirektör, Läkemedelsverket, Johan Modin, generaldirektör, Etikprövningsnämnden, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, E‑hälsomyndigheten och Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.