Nu tas nästa steg i arbetet med Nationella läkemedelslistan

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att se över möjligheterna att utveckla Nationella läkemedelslistan ytterligare. Syftet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten.

Utredaren ska bland annat analysera om uppgifter om ordination och administrering av de läkemedel som patienter får inom hälso- och sjukvården kan läggas till. Här ingår även vaccinationer.

 Vi välkomnar att regeringen vill fortsätta att utveckla Nationella läkemedelslistan. Införandet av läkemedelslistan är första steget i arbetet med den nationella digitala infrastrukturen som ska bidra till att rätt information finns lätt tillgänglig i varje vårdsituation, säger Jakob Algulin som är avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Utredare blir Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg. Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Bild

Fler nyheter

Du som läst "Nu tas nästa steg i arbetet med Nationella läkemedelslistan" kanske också är intresserad av dessa nyheter: