Nyheter

  1. Fokus på hälsodata i E‑hälsomyndighetens fjärde årsrapport

    Hur ska hälsodata göras tillgänglig för hälso- och sjukvården och hur kan den användas? Det är temat för E-hälsomyndighetens nya årsrapport.

  2. Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

    E-hälsomyndigheten har i december 2021 beslutat om ytterligare dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Ansökan omfattade tre olika dispenser för att särskilja orsaker till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås.