Ny webbplats: AI för socialtjänsten

Alla pratar om AI - hur kan vi använda AI inom socialtjänsten? På en nyligen lanserad webbplats kan du som arbetar med verksamhetsutveckling och innovation inom socialtjänsten få konkret hjälp med att komma igång med AI som en del av digitaliseringen.

Webbplatsen innehåller kunskapshöjande material för kommunernas socialtjänst inom området AI. Här finns användbara länkar till befintliga stöd, verktyg, nätverk, forskning och fördjupning. Här finns också berättelser från de kommuner som redan börjat utforska AI-lösningar inom socialtjänsten.

Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation och som önskar höja din kunskap inför att undersöka möjligheterna att använda AI i din verksamhet.

Webbplatsen är resultatet av ett regeringsuppdrag där Digg tillsammans med E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen arbetat för att höja kunskapsnivån i kommunernas socialtjänst inom området artificiell intelligens (AI).